Pielāgošana

Sistēmas pielāgošana ir intuitīva un vienkārša, tāpēc mainiet savus pielāgojumus tik bieži, cik vien vēlaties.

Skaļums, displejs un skaņa

Lai vislabāk varētu izbaudīt klausīšanos, varat pielāgot skaņu transportlīdzeklī.

Skaļuma pielāgošana, izmantojot skaļuma regulatoru:

 1. Lai skaņa būtu stiprāka, skaļuma regulatoru grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā. Ja vēlaties klusāku skaņu, grieziet to pretēji.
 2. Nospiediet skaļuma regulatoru, lai aktivizētu funkciju SKAŅA IESLĒGT vai IZSLĒGT.
 3. Lai pielāgotu skaļumu, var nospiest arī uz stūres uzstādīto skaļuma regulēšanas pogu.

 

Braukšanas papildinformācijas displeja (AD-DISP) pielāgošana (ja uzstādīts):

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni AD-DISP.

Pielāgojiet iestatījumus (piemēram, augstumu), lai nodrošinātu, ka braukšanas papildinformācijas displejs ir novietots autovadītājam visērtākajā pozīcijā. Atzīmējiet navigācijas rūtiņu, lai skatītu detalizētas navigācijas norādes braukšanas papildinformācijas displejā.

 

Skārienekrāna displeja pielāgošana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni DISPLEJS.
 3. Atlasiet DISPLEJS.
  1. Atlasiet IZSLĒGT DISPLEJU, lai skārienekrāna displeju izslēgtu.
  2. Skārienekrāna displeju var atkal ieslēgt, izmantojot multivides vadības ierīci.
 4. Atlasiet Režīms, lai pielāgotu skārienekrāna displeju diennakts laikam.
  1. Nospiediet DIENA, lai pārslēgtu dienas režīmā.
  2. Nospiediet NAKTS, lai pārslēgtu nakts režīmā.
  3. Nospiediet AUTO, un ekrāns automātiski pārslēgs režīmu atbilstīgi priekšējo lukturu darbībai.
 5. Atlasiet SPILGTUMS un pielāgojiet skārienekrāna spilgtumu ar slīdni.
 6. Atlasiet KONTRASTS un pielāgojiet skārienekrāna kontrastu ar slīdni.
 7. Atlasiet ATIESTATĪT, lai atiestatītu ekrāna sākotnējos iestatījumus, un nospiediet , lai apstiprinātu.

 

Skaņas kvalitātes pielāgošana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni SKAŅA.
 3. Atlasiet BASS un bīdiet, lai palielinātu vai samazinātu.
 4. Atlasiet DISKANTS un bīdiet, lai palielinātu vai samazinātu.
 5. Atlasiet IZGAIST un bīdiet, lai pielāgotu priekšējo/aizmugurējo skaļruņu skaļuma līdzsvaru.
 6. Atlasiet LĪDZSVARS un bīdiet, lai pielāgotu kreisās/labās puses skaļruņu skaļuma līdzsvaru.
 7. Atlasiet AUT. LĪM. VADĪBA (standarta audio), lai automātiski pielāgotu skaļumu 7 dažādos līmeņos.
 8. Atlasiet CENTERPOINT (“Bose” skaņas sistēma), lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko telpiskās skaņas līmeņa pielāgošanu.
 9. Atlasiet AUDIOPILOT (“Bose” skaņas sistēma), lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko skaļuma pielāgošanu.
 10. Atlasiet SIGNĀLS, lai ieslēgtu vai izslēgtu audiosistēmas darbības skaņu.

Lai gūtu vislabāko klausīšanās pieredzi, ieteicams noregulēt visus iestatījumus uz to vidējām vērtībām un pārliecināties, vai “Bose” skaņas sistēmā opcijas “Centerpoint” un “AudioPilot” ir iespējotas.

 

SVARĪGI!

– Lai par iestatījumu pielāgošanas iespējām uzzinātu vairāk, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

– Dažas funkcijas var nebūt pieejamas visās sistēmās.

– Balss atpazīšanas funkciju nevar izmantot iestatījumu un ekspluatācijas ekrānā.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.

Drošība, transportlīdzeklis, ierīce un sistēma

Konfigurējot sistēmu atbilstīgi savām vēlmēm, jūs izbaudīsit ērtākas un drošākas autovadīšanas prieku. Dažas funkcijas visos modeļos var nebūt pieejamas.

Viedās palīgsistēmas bremzēšanai pilsētas apstākļos pielāgošana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni DROŠĪBA.
 3. Atzīmējot attiecīgo izvēles rūtiņu, atlasiet SMART CITY BRAKE SUPPORT (SCBS) opciju ON vai opciju OFF.

 

Atpakaļskata uzraudzības sistēmas skaļuma pielāgošana (ja funkcija ir pieejama):

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni DROŠĪBA.
 3. Atlasiet REAR VEHICLE MONITORING SKAĻUMS.
 4. Atlasiet vajadzīgos iestatījumus.

 

Joslas maiņas brīdinājuma sistēmas pielāgošana (ja funkcija ir pieejama):

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni DROŠĪBA.
 3. Atlasiet LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM.
 4. Atlasiet vajadzīgos iestatījumus.

 

Iespēja iestatīt tīrītāju automātisku darbību lietus laikā (ja funkcija ir pieejama):

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni TRANSP.
 3. Atzīmējot attiecīgo izvēles rūtiņu, atlasiet LOGU TĪRĪTĀJI AR LIETUS SENSORU ON vai OFF.

 

Automātiskas durvju bloķēšanas funkcijas iestatījumu pielāgošana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni TRANSP.
 3. Atlasiet DURVJU SLĒDZENE.
 4. Atlasiet vajadzīgos iestatījumus.

 

Pagrieziena rādītāju pielāgošana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni TRANSP.
 3. Atlasiet VIRZIENRĀDĪTĀJS.
 4. Atlasiet vajadzīgos iestatījumus.

 

Apgaismojuma pielāgošana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni TRANSP.
 3. Atlasiet APGAISMOJUMS.
 4. Atlasiet vajadzīgos iestatījumus.

 

Pulksteņa iestatījumu pielāgošana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni PULKST.
 3. Atlasiet vajadzīgos iestatījumus.

 

Valodas atlase:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni SISTĒMA.
 3. Atlasiet VALODA un nospiediet piemērotās valodas opciju.

 

Temperatūras mērvienību atlase:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni SISTĒMA.
 3. Atlasiet TEMPERATŪRA un nospiediet F (Fārenheita skala) vai C (Celsija skala).

 

Attāluma mērvienību atlase:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni SISTĒMA.
 3. Atlasiet ATTĀLUMS un nospiediet MI (jūdzes) vai KM (kilometri).

 

Sistēmas sākotnējo iestatījumu atiestatīšana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni SISTĒMA.
 3. Atlasiet PAR.
 4. Atlasiet RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI, lai atiestatītu sistēmas sākotnējos iestatījumus, un nospiediet YES, lai apstiprinātu.

 

Vienošanos un atrunu izskatīšana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet cilni SISTĒMA.
 3. Atlasiet LĪGUMI UN ATRUNAS, lai piekļūtu izskatīšanai pieejamo dokumentu sarakstam.

 

Navigācija un kartes

Ja sistēma ir konfigurēta atbilstīgi autovadītāja vēlmēm un vajadzībām, navigācijas sistēmas lietošana ir vienkārša un parocīga. Noklikšķiniet šeit, lai pielāgotu kartes skatu un citus iestatījumus.

 

SVARĪGI!

Dažas funkcijas var nebūt pieejamas visās sistēmās.