Īsziņas

Saderīgajās un pieslēgtajās ierīcēs saņemtās īsziņas var lejupielādēt, aplūkot, noklausīties un arī atbildēt uz tām transportlīdzekļa sistēmā.

Iespēja saņemt paziņojumu par jaunu īsziņu:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet SAZIŅA.
 2. Atlasiet IESTATĪJUMI.
 3. Iestatiet SMS PAZIŅOJUMION; lai nesaņemtu paziņojumu, iestatiet OFF.
 4. Iestatiet AUTO DOWNLOAD TEXT (SMS/MMS)IESLĒGT; lai izslēgtu automātiskās lejupielādes funkciju, iestatiet IZSLĒGT.

 

Iespēja manuāli lejupielādēt īsziņas no pievienotās ierīces un skatīt tās:

 1. Saziņas izvēlnē atlasiet SMS.
 2. Atlasiet ATJAUNINĀT IESŪTNI sākas lejupielāde no pievienotās mobilās ierīces.
 3. Sarakstā atlasiet īsziņu.

 

Iespēja saņemt un skatīt īsziņas no paziņojumu sadaļas:

 1. Saziņas izvēlnē atlasiet PAZIŅOJUMI.
 2. Sarakstā atlasiet īsziņu.

 

Funkcijas un opcijas:

 1. Atlasiet SMS, lai skatītu pašreizējo īsziņu sarakstu. Atlasiet vajadzīgo.
 2. Atlasiet ATSKAŅOT, lai atskaņotu īsziņu; nospiediet vēlreiz, lai pauzētu atskaņošanu.
 3. Atlasiet IEPRIEKŠĒJAIS, lai skatītu vēlāk saņemtu īsziņu.
 4. Atlasiet NĀKAMAIS, lai skatītu agrāk saņemtu īsziņu.
 5. Atlasiet ATBILDĒT un tad ZIŅA: , pēc tam atlasiet atbildi sarakstā ZIŅOJUMA IEPRIEKŠĒJS IESTATĪJUMS un nospiediet SŪTĪT.

 6. Lai piezvanītu skatāmās īsziņas nosūtītājam, atlasiet ZVANĪT.
 7. Atlasiet DELETE, lai dzēstu skatāmo īsziņu gan sistēmā, gan pievienotajā ierīcē.

 

Iepriekšiestatīto īsziņu rediģēšana:

 1. Saziņas izvēlnē atlasiet SETTINGS.
 2. Atlasiet IEPRIEKŠ IESTATĪTAS ĪSZIŅAS.
 3. Atlasiet iepriekšiestatīto īsziņu, kuru vēlaties rediģēt, tad rediģējiet to, izmantojot tastatūru, un atzīmējiet, lai laboto īsziņu saglabātu.

 

SVARĪGI!

– Braukšanas laikā sistēma tikai nolasa īsziņas. Tās nevar apskatīt.

– Izmantojot saderīgu ierīci, var atlasīt līdz pat 15 iepriekšiestatītām atbildes īsziņām.

– No pievienotās ierīces var lejupielādēt un skatīt 20 jaunas īsziņas.

– Pievienotie dati netiek lejupielādēti.

– Var lejupielādēt līdz 160 baitiem lielas īsziņas (SMS).

– Katrai ierīcei tiek izveidots savs īsziņu saraksts.

– Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, uz tastatūras atlasiet bultiņu.

– Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nesaglabājot rediģēto tekstu, atlasiet “BACK”.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.