Manu ierīču pārvaldība

Lai lietotu “Bluetooth”® audiopakalpojumu un brīvroku sistēmu, ar transportlīdzekli jāsavieno ierīce, kas atbalsta “Bluetooth”®. Kad ierīce ir savienota, sistēma automātiski to identificē. Ja ar transportlīdzekli ir savienotas vairākas ierīces, “Bluetooth”® sistēma izveido savienojumu ar pēdējo savienoto ierīci. Ja ar transportlīdzekli savienojat ierīci, kas jau ir bijusi savienota ar to , pirms procedūras turpināšanas izdzēsiet ierīcē ierakstu “Mazda”. Veiciet ierīcē “Bluetooth”® meklēšanu un savienojiet ar atrasto transportlīdzekli “Mazda”.

Transportlīdzekli var savienot ar ne vairāk kā 7 ierīcēm (tostarp “Bluetooth”® audioierīcēm un brīvroku mobilajiem tālruņiem). Ja “Bluetooth”® funkcija mobilajā tālrunī vienmēr ir aktīva, ierīce automātiski izveido savienojumu ar transportlīdzekļa sistēmu aizdedzes ieslēgšanas brīdī.

Ierīces savienošana vai pievienošana:

 1. Sākuma ekrānā izvēlieties IESTATĪJUMI.
 2. Izvēlieties IERĪCES.
 3. Izvēlieties BLUETOOTH® un aktivizējiet funkciju (IESLĒGT).
 4. Izvēlieties PIEVIENOT JAUNU IERĪCI.
 5. Izmantojot ierīci ar aktivizētu “Bluetooth”® funkciju, veiciet “Bluetooth”® ierīces meklēšanu (perifērijas ierīce) un sarakstā izvēlieties MAZDA.
 6. Ja funkcijas ir saderīgas ar “Mazda” sistēmu, no ierīces automātiski tiks lejupielādētas visas kontaktpersonas, īsziņu funkcijas, īsziņas un multiziņas. Dažās ierīcēs var tikt pieprasīta atļauja veikt lejupielādi. Pārliecinieties, ka tā vienmēr tiek atļauta, un pieņemiet šādus ziņojumus.

 

Savienojuma izveide/pārtraukšana ar savienoto ierīci:

 1. ākuma ekrānā izvēlieties IESTATĪJUMI.
 2. Izvēlieties IERĪCES.
 3. Izvēlieties BLUETOOTH® un iestatiet opciju IESLĒGT.
 4. Izvēlieties ierīci.
  1. Izvēlieties TĀLRUNIS UN AUDIO, lai izveidotu brīvroku un “Bluetooth”® audiosistēmas savienojumu ar ierīci. Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu savienojumu.
  2. Izvēlieties TIKAI TĀLRUNIS, lai izveidotu tikai brīvroku savienojumu ar ierīci. Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu savienojumu.
  3. Izvēlieties TIKAI AUDIO, lai izveidotu “Bluetooth”® audiosistēmas savienojumu ar ierīci. Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu savienojumu.

 

Ierīces dzēšana:

 1. Sākuma ekrānā izvēlieties IESTATĪJUMI.
 2. Izvēlieties cilni IERĪCES.
 3. Izvēlieties BLUETOOTH® un aktivizējiet funkciju (IESLĒGT).
 4. Izvēlētos dzēšamo ierīci.
 5. Izvēlieties NOŅEMT PĀRĪ SAVIENOTO IERĪCI, lai dzēstu savienoto ierīci.
 6. Izvēlieties .

 

SVARĪGI!

– Tālruni nevar savienot, izmantojot balss atpazīšanas sistēmu.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.

“Bluetooth”® pāra izveides ieejas koda maiņa:

 1. Sākuma ekrānā izvēlieties IESTATĪJUMI.
 2. Izvēlieties cilni IERĪCES.
 3. Izvēlieties BLUETOOTH®.
 4. Izvēlieties BLUETOOTH® IESTATĪJUMI.
 5. Izvēlieties MAINĪT SAPĀROŠANAS KODU.
 6. Ievadiet jauno iestatāmo ieejas kodu.
 7. Izvēlieties LABI.

 

SVARĪGI!

“Bluetooth”® pāra izveides ieejas koda maiņa ir nepieciešama tikai tad, ja ierīcei ir iepriekš iestatīts ieejas kods (piemēram, “0000”) un tā pieprasa, lai “Mazda” sistēmai būtu tāds pats ieejas kods.