Ekspluatācija

Personalizējiet autovadīšanu, padariet to iespējami ērtu un efektīvu, optimizējiet degvielas patēriņu.

Degvielas ietaupījuma uzraudzība

Uzraugiet degvielas patēriņu un ietaupījumu pašreizējā braucienā vai ilgākā laika periodā (līdz atiestatīšanai).

Degvielas ietaupījuma uzraudzība:

  1. Sākuma ekrānā atlasiet LIETOJUMPROGRAMMAS.
  2. Atlasiet DEGVIELAS PATĒRIŅŠ.
  3. Skatiet datus par degvielas patēriņu, “i-stop” sistēmas vai “i-ELOOP” sistēmas informāciju (ja uzstādīta).

Brīdinājuma norādes

Saņemiet un pārbaudiet informāciju par aktīviem vai senākiem brīdinājumiem.

Brīdinājuma norādes:

  1. Sākuma ekrānā atlasiet LIETOJUMPROGRAMMAS.
  2. Atlasiet BRĪDINĀJUMA NORĀDE.

 

SVARĪGI!

– Balss atpazīšanas funkciju nevar izmantot ekspluatācijas ekrānā.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.