Kontaktpersonas

Izmantojot “Bluetooth”® savienojumu, importējiet no sava ar sistēmu savienotā tālruņa līdz 1000 kontaktpersonu, tostarp šo personu adreses un attēlus, ja tādi ir. Kontaktpersonas, kurām ir ievadītas adreses, var arī atlasīt kā navigācijas galamērķus.

Kontaktpersonu parādīšana:

 1. Saziņas izvēlnē atlasiet KONTAKTI.

 

Kontaktpersonu automātiska importēšana:

 1. Saziņas izvēlnē atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet AUTOMĀTISKI LEJUPIELĀDĒT un nospiediet IESLĒGT, lai visas kontaktpersonas tiktu lejupielādētas automātiski tālruņa pievienošanas brīdī.

 

Kontaktpersonu manuāla importēšana:

 1. Saziņas izvēlnē atlasiet KONTAKTI.
 2. Atlasiet REDIĢĒT KONTAKTUS.
 3. Atlasiet IMPORTĒT VISUS KONTAKTUS, lai importētu visas kontaktpersonas no pievienotā tālruņa.
 4. Lai manuāli atlasītu kontaktpersonas, kas jāimportē no pievienotā tālruņa, atlasiet KONTAKTU IMPORT.

 

Kontaktpersonu sakārtošanas secības iestatīšana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet SAZIŅA.
 2. Saziņas izvēlnē atlasiet IESTATĪJUMI.
 3. Atlasiet KONTAKTU KĀRTOŠANAS SECĪBA. Atlasiet vajadzīgo.

 

SVARĪGI!

– Ja tālruņa grāmata jau ir importēta, tad, atlasot “Import All Contacts”, visas esošās kontaktpersonas tiks pārrakstītas.

– Privātuma nodrošināšanai tādi dati kā kontaktpersonas un zvanu vēsture ir uzskatāmi par ekskluzīviem; tie ir piesaistīti atsevišķam mobilajam tālrunim un ir pieejami tikai tad, kad tālrunis ir pievienots.

– Izdzēšot kontaktpersonu sistēmā, tā netiek dzēsta ierīcē. Kad tālrunis atkal tiek pievienots un sistēma ir iestatīta importēt kontaktpersonas automātiski, dzēstā kontaktpersona atkal parādās kontaktpersonu sarakstā.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.

Kontaktpersonu izlase

Izveidojiet sarakstu, iekļaujot tajā līdz pat 50 iecienītākās kontaktpersonas, lai tām varētu ātri un viegli piekļūt.

Kontaktpersonas pievienošana izlasei:

 1. Saziņas izvēlnē atlasiet IZLASE.
 2. Atlasiet PIEVIENOT/REDIĢĒT SAZIŅAS IZLASI.
 3. Atlasiet PIEVIENOT JAUNU KONTAKTU, lai tiktu parādīts kontaktpersonu saraksts, un atlasiet izlases sarakstam pievienojamo kontaktpersonu.

 

Kontaktpersonas dzēšana no izlases:

 1. Saziņas izvēlnē atlasiet IZLASE.
 2. Atlasiet PIEVIENOT/REDIĢĒT SAZIŅAS IZLASI.
 3. Atlasiet DZĒST.
 4. Atlasiet dzēšamo kontaktpersonu.
 5. Atlasiet DZĒST.

 

Sarakstā redzamo izlases kontaktpersonu secības maiņa:

 1. Saziņas izvēlnē atlasiet FAVOURITES.
 2. Atlasiet PIEVIENOT/REDIĢĒT SAZIŅAS IZLASI.
 3. Atlasiet PĀRVIETOT.
 4. Atlasiet pārvietojamo kontaktpersonu.
 5. Pārvietojiet kontaktpersonu, velkot vai izmantojot multivides vadības ierīci.
 6. Kad kontaktpersona ir vēlamajā vietā, atlasiet OK.

 

SVARĪGI!

Ja transportlīdzekļa akumulators ir atvienots, izlases saraksts netiek izdzēsts.