Balss atpazīšana

Vai vēlaties piezvanīt draugam, klausīties podraidi vai pārslēgt citu radiostaciju? Atliek tikai vienkārši to pateikt. Balss atpazīšana ir izstrādāta, lai jūs viegli varētu piekļūt visam vajadzīgajam laikā, kamēr braucot vērojat ceļu, turat rokas uz stūres un pievēršat uzmanību ceļu satiksmei, un nekas šo uzmanību nenovērš. Kopumā – ikvienu displejā parādīto izvēlnes opciju var arī izrunāt kā balss komandu.

Balss atpazīšanas izmantošana

Balss atpazīšana ir pieejama ik reizi, kad to var saprātīgi izmantot. Vienmēr izrunājiet vārdus skaidri savā ierastajā balss tonī un parūpējieties, lai apkārt būtu pēc iespējas mazāk trokšņu. Varat izteikt precīzu komandu vai izrunāt vispārīgāku frāzi, un sistēma jūs novirzīs uz funkciju, ko vēlaties izpildīt. (Piemēram, izrunājiet vārdus „Go to FM radio” (doties uz FM radio) vai „I want to listen to the radio” (vēlos klausīties radio), un sistēma jūs novirzīs uz FM radio.) Visus ekrānā rādītos vārdus, darbības, funkcijas un izvēlnes opcijas vispārīgi var izrunāt kā komandas.

Balss atpazīšanas aktivizācija:

 1. Lai aktivizētu balss atpazīšanu, nospiediet pogu TALK, kas atrodas uz stūres.
 2. Pēc signāla izrunājiet komandu. Lai skatītu pilnīgu komandu sarakstu, noklikšķiniet šeit.

 

Balss atpazīšanas atcelšana vai pabeigšana:

 1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu TALK.
 2. Vai arī nospiediet TALK.
 3. Pēc signāla izrunājiet „CANCEL”, lai pabeigtu balss atpazīšanu. Šo komandu var lietot jebkurā balss atpazīšanas darbības laikā.

 

Piekļuve balss atpazīšanas izmantošanas palīdzībai:

 1. Nospiediet TALK.
 2. Pēc signāla izrunājiet „HELP”, lai saņemtu pašreizējam darbības apgabalam atbilstošas opcijas.

 

Piekļuve balss atpazīšanas apmācību materiāliem:

 1. Nospiediet TALK.
 2. Pēc signāla izrunājiet „TUTORIALS”.
 3. Atlasiet kādu no opcijām GENERAL AUDIOPHONE un ADVANCED, lai iegūtu īsu kopsavilkumu par pamatkomandām šajā darbības apgabalā. Lai atlasītu apmācību, pēc signāla izrunājiet „LINE (NUMBER)”. Piemēram, izrunājiet „LINE FOUR”.

 

Optimālai balss atpazīšanas pieredzei:

 • Pirms lietot ar tālruni saistītas balss komandas, pārbaudiet, vai ir izveidots tālruņa savienojums, izmantojot Bluetooth®.
 • Nerunājiet pārāk lēni vai skaļi.
 • Runājiet skaidri un neieturiet pauzes starp vārdiem vai cipariem.
 • Neizrunājiet komandas, pirms nav pabeigtas balss norādes un/vai sistēmas signāls.
 • Izrunājiet balss komandas un vienlaikus brauciet uzmanīgi. Nepagrieziet mikrofonu pret seju un neliecieties pie tā.
 • Izmantojot balss atpazīšanu, samaziniet trokšņus – aizveriet logus un samaziniet gaisa kondicionētāja radīto gaisa plūsmu.
 • Pārbaudiet, vai ventilācijas atveres nav novietotas tā, ka gaiss plūst tieši uz mikrofoniem.

 

Globālās balss komandas

Globālās balss komandas var izrunāt jebkur sistēmā. Izmantojiet tās, lai viegli pārvietotos pa saziņas, izklaides un navigācijas funkcijām un arī lai saņemtu vispārīgu palīdzību par sistēmas izmantošanu. Lai skatītu, izdrukātu vai lejupielādētu globālo balss komandu sarakstu PDF formātā, noklikšķiniet šeit.

Vispārīgas komandas:

 • Cancel
 • Go Back
 • Pause
 • Resume
 • Yes or No
 • Main Menu
 • Next
 • Previous
 • Help (receive information regarding what commands or options are available to you)
 • Page Up or Page Down
 • Select <line number> (example: "Select Four" or "Select Line Four" instead of "Select Album")
 • Display Off
 • Display Clock

 

Sistēmas komandas:

 • Go to Communications | Navigation | Entertainment
 • Show Messages | Notifications
 • Go to Settings
 • Go to Contacts | Phonebook
 • Go to Text | SMS
 • Go to Phone or Dial Phone
 • Go to History | Recent Calls or Show History | Recent Calls
 • Go to Aha™ | AM/FM | Bluetooth® Audio | AUX | CD | Stitcher™ | USB
 • Call | Dial <name/number/contact/contact type>
 • Call Back
 • Redial

 

Audio komandas:

 • Browse <playlist | playlist name | artist |artist name | album | genre | folder>
 • Play <song | playlist | artist | album | genre | audiobook | podcast>

 

Pāriešana uz izklaidi no cita apgabala:

 • Go to Entertainment
 • Go to Aha™ or Aha™ Radio
 • Go to Stitcher™
 • Go to USB or Play USB
 • Go to CD Player or Play CD Player
 • Go to FM | FM Radio or Play FM | FM Radio
 • Tune to <radio station | frequency>
 • Go to Bluetooth® Audio or Play Bluetooth® Audio

 

Pāriešana uz saziņu no cita apgabala:

 • Go to Communication
 • Communication Menu
 • Call
 • Dial
 • Call <name | number>
 • Dial <name | number>
 • Go to Messages
 • Go to Phonebook | Contacts

 

Pāriešana uz navigāciju no cita apgabala:

 • Go to Navigation
 • Navigate to <city name>
 • Navigate to <specific address>
 • Map(s)

 

Balss komandu izmantošana noteiktā apgabalā

Ja esat atvēris navigācijas, saziņas vai izklaides apgabalu, varat izmantot precīzas balss komandas vai frāzes, lai novirzītu sistēmu uz kādu konkrētu avotu vai darbību. Izrunājiet papildu komandas, lai iegūtu konkrētākas kontroles iespējas vai veiktu kādu konkrētu darbību. Globālās komandas izmantošana ļaus pāriet uz citu apgabalu.

Izklaide, 1. piemērs:

 1. Izrunājiet „LISTEN TO STITCHER RADIO”.
 2. Izrunājiet „LISTEN TO TALK RADIO 89.7”, lai atskaņotu šo staciju.

Izklaide, 2. piemērs:

 1. Izrunājiet „LISTEN TO FM RADIO STATION 104.1”.

Saziņa, 1. piemērs:

 1. Izrunājiet „LIST CONTACTS”, lai parādītu kontaktpersonu sarakstu.
 2. Izrunājiet „CALL BOB BROWN”.

Saziņa, 2. piemērs:

 1. Izrunājiet „GET SMS”, lai sistēma jums nolasītu teksta ziņojumus.

Navigācija, 1. piemērs:

 1. Izrunājiet „DRIVE TO 555 POND'S WAY.
 2. Izrunājiet „SAVE LOCATION TO FAVOURITES”.

Navigācija, 2. piemērs:

 1. Izrunājiet „NAVIGATE TO JACKSON”.
 2. Izrunājiet „CANCEL ROUTE”.
 3. Izrunājiet „FIND NEAREST HOTEL”.

 

SVARĪGI!

– Navigācijas laikā ievades metodi (balss atpazīšana, skārienekrāns vai multivides vadības ierīce) nevar mainīt. Metode, ar kuru navigāciju palaidāt, ir jāizmanto līdz pat navigācijas beigām. (Piemēram, ja palaidāt navigāciju, izmantojot skārienekrānu, jūs nevarat pārslēgties uz balss atpazīšanas funkciju, līdz palaistais navigācijas uzdevums nav īstenots līdz galam un jūs nesākat jaunu.)

– Tālruni nevar savienot pārī, izmantojot balss atpazīšanas sistēmu.

– Balss atpazīšanas funkciju nevar izmantot iestatījumu un lietojumprogrammu ekrānā.

– Drošības nolūkā transportlīdzekļa kustības laikā skārienekrāna darbības ir atspējotas.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.