AUX (papildaprīkojuma) režīms

Savienojiet portatīvo audioatskaņotāju ar AUX ieeju un klausieties tā saturu, izmantojot transportlīdzekļa skaļruņus.

AUX režīma lietošana:

  1. Pievienojiet portatīvo audioatskaņotāju, izmantojot stereo mini bezpretestības kontaktspraudni.
  2. Sākuma ekrānā atlasiet IZKLAIDE.

  3. Atlasiet IZKLAIDE.
  4. Atlasiet AUX.

Funkcijas un opcijas:

  1. Atlasiet IESTATĪJUMI, lai pielāgotu skaņas kvalitāti; regulēšanai izmantojiet multivides vadības ierīci.

SVARĪGI!

– Ja ierīce nav pievienota papildaprīkojuma ligzdai, šis režīms nav pieejams.

– Portatīvajā audioierīcē noregulējiet maksimālo skaļumu, kas nepasliktina skaņas kvalitāti, pēc tam pielāgojiet skaļumu, izmantojot multivides vadības ierīces skaļuma regulatoru vai nospiežot audiosistēmas vadības slēdža augšdaļu/apakšdaļu.

– Skaņu var arī pielāgot, izmantojot portatīvās audioierīces skaļuma iestatīšanas rīku.

– Ja AUX režīma darbības laikā spraudnis tiek atvienots no papildaprīkojuma ligzdas, var rasties troksnis.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.