Multivides vadības ierīces un pogu darbība

Multivides vadības ierīce un pogas ir viegli aizsniedzamas un vienkārši izmantojamas pat tad, kad esat ceļā.

Ap multivides vadības ierīci esošo pogu lietošana:

  1. Izvēlieties, lai piekļūtu sākuma ekrānam.
  2. Izvēlieties, lai piekļūtu izklaides ekrānam.
  3. Izvēlieties, lai piekļūtu navigācijas ekrānam.
  4. Izvēlieties, lai piekļūtu izlases ekrānam. Turiet nospiestu, lai kādu noteiktu vienumu iekļautu izlasē.
  5. Izvēlieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Multivides vadības ierīces darbība:

  1. Nolieciet vai pagrieziet multivides vadības ierīci, lai pārvietotu kursoru uz vajadzīgo ikonu.
  2. Nospiediet multivides vadības ierīci, lai izvēlētos ikonu.

 

SVARĪGI!

Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.