Manas izlases pārvaldība

Izbaudiet vieglu un ērtu piekļuvi iecienītākajām kontaktpersonām, radiostacijām un galamērķiem. Jūs pats izvēlaties, ko iekļaut izlasē un kā sakārtot katru sarakstu.

Kontaktpersonu izlase

Izveidojiet sarakstu, iekļaujot tajā līdz pat 50 iecienītākās kontaktpersonas, lai tām varētu ātri un viegli piekļūt.

Kontaktpersonas pievienošana izlasei:

 1. Saziņas izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT NAVIGĀCIJAS IZLASI.
 3. Izvēlieties PIEVIENOT JAUNU KONTAKTU, lai tiktu parādīts kontaktpersonu saraksts, un izvēlieties izlases sarakstam pievienojamo kontaktpersonu.

 

Kontaktpersonas dzēšana no izlases:

 1. Saziņas izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT NAVIGĀCIJAS IZLASI.
 3. Izvēlieties DZĒST.
 4. Izvēlieties dzēšamo kontaktpersonu.
 5. Izvēlieties DZĒST.

 

Sarakstā redzamo izlases kontaktpersonu secības maiņa:

 1. Saziņas izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT NAVIGĀCIJAS IZLASI.
 3. Izvēlieties PĀRVIETOT.
 4. Izvēlieties pārvietojamo kontaktpersonu.
 5. Pārvietojiet kontaktpersonu, velkot vai izmantojot multivides vadības ierīci.
 6. Kad kontaktpersona ir vēlamajā vietā, izvēlieties LABI.

 

Izlases kontaktpersonas vārda maiņa:

 1. Saziņas izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT NAVIGĀCIJAS IZLASI.
 3. Izvēlieties RENAME.
 4. Izvēlieties kontaktpersonu, kuru vēlaties pārdēvēt; parādās tastatūra.
 5. Ievadiet jauno kontaktpersonas vārdu.
 6. Izvēlieties CHECKMARK, lai saglabātu jauno vārdu.

 

Radiostaciju izlase

Izveidojiet sarakstu, iekļaujot tajā līdz pat 50 iecienītākās radiostacijas, lai tām varētu ātri un viegli piekļūt.

Radiostacijas pievienošana izlasei:

 1. Izklaides izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT RADIO IZLASI.
 3. Izvēlieties PIEVIENOT. Radiostacija parādās izlases saraksta apakšējā daļā.

 

Radiostacijas dzēšana no izlases:

 1. Izklaides izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT RADIO IZLASI.
 3. Izvēlieties DZĒST.
 4. Izvēlieties dzēšamo radiostaciju.
 5. Izvēlieties DZĒST.

 

Sarakstā redzamo izlases radiostaciju secības maiņa:

 1. Izklaides izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT RADIO IZLASI.
 3. Izvēlieties PĀRVIETOT.
 4. Izvēlieties pārvietojamo radiostaciju.
 5. Pārvietojiet radiostaciju, velkot vai izmantojot multivides vadības ierīci.
 6. Kad radiostacija ir vēlamajā vietā, izvēlieties LABI.

 

Galamērķu izlase

Izveidojiet bieži lietoto galamērķu vai ievērojamo vietu (POI) sarakstu, lai tiem ātri un viegli piekļūtu.

Pašreizējās atrašanās vietas vai galamērķa pievienošana izlasei:

 1. Navigācijas izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT NAVIGĀCIJAS IZLASI.
 3. Izvēlieties PIEVIENOT PAŠREIZĒJO ATRAŠANĀS VIETU, lai izlases sarakstam pievienotu pašreizējo atrašanās vietu.
 4. Izvēlieties PIEVIENOT PAŠREIZĒJO GALAMĒRĶI, lai izlases sarakstam pievienotu pašreizējo galamērķi.
 5. Izvēlieties PIEVIENOT NO KONTAKTIEM, lai izlases sarakstam pievienotu kontaktpersonas adresi; nospiediet pievienojamās kontaktpersonas vārdu.

 

Galamērķa dzēšana no izlases:

 1. Navigācijas izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT NAVIGĀCIJAS IZLASI.
 3. Izvēlieties DZĒST.
 4. Izvēlieties galamērķi, kuru vēlaties dzēst.
 5. Izvēlieties DZĒST.

 

Sarakstā redzamo izlases galamērķu secības maiņa:

 1. Navigācijas izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT NAVIGĀCIJAS IZLASI.
 3. Izvēlieties PĀRVIETOT.
 4. Izvēlieties galamērķi, kuru vēlaties pārvietot.
 5. Pārvietojiet galamērķi, velkot vai izmantojot multivides vadības ierīci.
 6. Kad galamērķis ir vēlamajā vietā, izvēlieties LABI.

 

Izlases galamērķa nosaukuma maiņa:

 1. Navigācijas izvēlnē izvēlieties IZLASE vai nospiediet izlases pogu.
 2. Izvēlieties PIEVIENOT/REDIĢĒT NAVIGĀCIJAS IZLASI.
 3. Izvēlieties PĀRDĒVĒT.
 4. Izvēlieties galamērķi, kuru vēlaties pārdēvēt; parādās tastatūra.
 5. Ievadiet jauno nosaukumu.
 6. Izvēlieties LABI, lai saglabātu jauno nosaukumu.

 

SVARĪGI!

– Ja transportlīdzekļa akumulators ir atvienots, izlases saraksts netiek izdzēsts.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.