Skārienekrāna darbība

Skārienekrāns ātri reaģē uz pieskārienu ar pirkstu. Nespiediet ekrānu ar spēku un neizmantojiet asus vai smailus priekšmetus, jo šādi ekrānu var sabojāt.

Pieskāriens:

 1. Pieskarieties vai nospiediet, lai atlasītu kādu vienumu.
 2. Tiek sākta izvēlētā darbība un parādās nākamais vienums.

 

Vilkšana:

 1. Nospiediet, lai atlasītu vienumu, kura iestatīšanai jāizmanto slīdjosla.
 2. Lai pielāgotu iestatījumu, velciet slīdjoslu ar pirkstu vēlamajā virzienā.
 3. Atlaidiet pirkstu, lai mainītu vērtību.

 

Atgriešanās iepriekšējā ekrānā:

 1. Nospiediet , lai piekļūtu iepriekšējam ekrānam.

 

Sākuma ekrāna parādīšana:

 1. Nospiediet , lai jebkurā brīdī atgrieztos sākuma ekrānā.

 

Sākuma ekrāna funkciju lietošana:

 1. Nospiediet LIETOJUMPROGRAMMAS, lai iegūtu informāciju par degvielas patēriņu un apkopi, lai skatītu brīdinājumus un veiktu citas darbības.
 2. Nospiediet IZKLAIDE, lai vadītu audioavotus, piemēram, radiostacijas, kompaktdisku atskaņotāju un citus. Tiek parādīts pēdējais izmantotais audioavots; nospiediet vēlreiz, lai to mainītu.
 3. Nospiediet SAZIŅA, lai zvanītu, sūtītu īsziņas un veiktu citas ar “Bluetooth”® saistītas funkcijas.
 4. Nospiediet NAVIGĀCIJA, lai piekļūtu navigācijas ekrānam.
 5. Nospiediet IESTATĪJUMI, lai piekļūtu AD-DISP (braukšanas papildinformācijas displejs), drošības, skaņas, “Bluetooth”®, valodas un citu iestatījumu izvēlnei.

 

SVARĪGI!

– Drošības nolūkā transportlīdzekļa kustības laikā skārienekrāna darbības ir atspējotas.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.