Kompaktdisku (CD) atskaņotājs

CD atskaņotājs atskaņo MP3/WMA/AAC failu mūzikas datus. Ja diskā ir vairāku veidu faili, katra veida faila atskaņošana var atšķirties atkarībā no tā, kā disks tika ierakstīts.

CD atskaņotāja lietošana:

  1. Sākuma ekrānā atlasiet IZKLAIDE. Displejā tiek parādīts pēdējais izmantotais audioavots (noklusējuma iestatījums ir FM radio). Ekrāna apakšdaļā ir redzama izklaides izvēlne.
  2. Atlasiet IZKLAIDE.
  3. Atlasiet CD.

CD ievietošana un automātiska atskaņošana:

  1. Ievietojiet CD atverē ar marķējumu uz augšu.
  2. Automātiskais ielādes mehānisms iestata CD un sākas tā atskaņošana (pēc neilgas pauzes atskaņotājs nolasa uz CD esošos digitālos signālus).

SVARĪGI!

– Atkārtotas un jauktas secības atskaņošanas ikonu parādīšanās ir atkarīga no tā, kādas darbības laikā šīs funkcijas tiek izmantotas.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.