AHA™ Radio

“Aha”™ radiopakalpojums – izmantojiet tālruni, lai viegli piekļūtu iecienītajam tīmekļa saturam un pārvērstu to personalizētās tiešraides radiostacijās, kas ir pieejamas jebkurā laikā pēc pieprasījuma, un pēc tam sinhronizētu to saturu ar automašīnu, lietojot pārī savienotu tālruni ar “Bluetooth” savienojumu. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni http://aharadio.com.

Nepieciešamās iestatīšanas darbības pirms “Aha”™ lietošanas:

 1. Nepieciešams “Bluetooth”® savienojums. Ja ierīce nav savienota pāri ar transportlīdzekļa sistēmu, noklikšķiniet šeit.
 2. Instalējiet ierīcē lietojumprogrammu “Aha”™.
 3. Izveidojiet “Aha”™ kontu.
 4. Piesakieties “Aha”™ radiopakalpojuma kontā, izmantojot ierīci.
 5. Atlasiet dažas no ierīcē pieejamajām radiostacijām, lai pielāgotu sava “Aha”™ radiopakalpojuma izvēlni.

 

“Aha”™ radiopakalpojuma atskaņošana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IZKLAIDE. Displejā tiek parādīts pēdējais izmantotais audioavots (noklusējuma iestatījums ir FM radio). Ekrāna apakšdaļā ir redzama izklaides izvēlne.
 2. Atlasiet IZKLAIDE.
 3. Atlasiet AHA™.

 

SVARĪGI!

– Ja vēlaties piekļūt “Facebook” vai “Twitter” kontam, lietojot “Aha”™ radiopakalpojumu transportlīdzeklī, ir jāsasaista “Facebook” un/vai “Twitter” konti ar “Aha”™, izmantojot viedtālruni vai datoru, un jāpievieno tie kā iepriekšēji iestatījumi.

– Dažas ierīces var piedāvāt autorizēt savienojumu, lai lietotu šo lietojumprogrammu.

– “Aha”™ audiodarbībai nepieciešams 30–60 MB/stundā liels datu lietojums. Pārbaudiet savu tarifu plānu, lai nerastos papildu izdevumi.

– Skaņas kvalitāte ir atkarīga no ierīces, tīkla un mūzikas failiem.

– Dažas funkcijas var nebūt pieejamas visos reģionos.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.

– iPhone lietotāji audio skaņu tālrunī iPhone, iespējams, dzirdēs tikai tad, ja no USB audio pārslēgsies uz BT audio. Šajā gadījumā var būt noderīgi tālāk minētie iestatījumi.

 1. Sadaļā [Control Center] (Vadības centrs) atveriet [Air Play].
 2. Mainiet iestatījumu no [iPhone] uz [Mazda]. Tā skaņa būs dzirdama no transportlīdzekļa skaļruņiem.

Funkcijas un opcijas:

 1. Atlasiet AHA™, lai tiktu parādītas radiostacijas. Atlasiet vajadzīgo.
 2. Atlasiet EPIZODES un pēc tam vēlamo šīs radiostacijas saturu.
 3. Atlasiet cilni IEPRIEKŠĒJI IESTATĪJUMI, lai ierīcē tiktu parādīts iepriekš iestatīto radiostaciju saraksts. Atlasiet vajadzīgo.
 4. Atlasiet cilni TUVUMĀ (tuvumā pieejamie pakalpojumi), lai tiktu parādīta opcija COFFEE, HUNGRY, HOTELS vai WEATHER. Atlasiet vajadzīgo.
 5. Atlasiet RUNĀT, lai ierakstītu 30 sekunžu ilgu balss ziņojumu. Atlasiet SAGLABĀT, lai saglabātu un izliktu kā ziņu pakalpojumā “Facebook” vai “Driver Rants”.
 6. Atlasiet Karte (tikai transportlīdzekļiem ar navigācijas sistēmu), lai kā galamērķi iestatītu atrašanās vietu, kas ir atrasta, izmantojot tuvumā pieejamo pakalpojumu meklēšanas funkciju.
 7. Atlasiet ZVANĪT, lai piezvanītu uz tā uzņēmuma tālruni, kurš ir atrasts, izmantojot tuvumā pieejamo pakalpojumu meklēšanas funkciju. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ierīce ir pievienota arī kā tālrunis.
 8. Atlasiet 15 SEKUNDES ATPAKAĻ, lai attītu atpakaļ 15 sekundes.
 9. Atlasiet ĪKŠĶIS UZ AUGŠU, lai informētu “Aha”™, ka jums patīk atskaņojamais saturs.
 10. Atlasiet ĪKŠĶIS UZ LEJU, lai informētu “Aha”™, ka jums nepatīk atskaņojamais saturs.
 11. Atlasiet MEKLĒT IEPRIEKŠĒJO vai MEKLĒT NĀKAMO, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo saturu.
 12. Atlasiet ATSKAŅOT/PAUZE, lai atskaņotu saturu; izrunājiet “PAUSE” vai vēlreiz nospiediet pogu, lai uz laiku nopauzētu.
 13. Atlasiet IESTATĪJUMI, lai pielāgotu skaņas kvalitāti; regulēšanai izmantojiet multivides vadības ierīci.

 

SVARĪGI!

“Aha”™ audioziņojumā (“shout”) var ierakstīt maksimums 30 sekunžu ilgu ziņu. Ierakstīšana automātiski tiek pārtraukta 30 sekundes pēc ieraksta sākšanas. Ierakstus var saglabāt vai izdzēst.

“Facebook” un “Twitter” lietošana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IZKLAIDE.
 2. Atlasiet IZKLAIDE.
 3. Atlasiet AHA™.
 4. Atlasiet IEPRIEKŠĒJI IESTATĪJUMI.
 5. Atlasiet FACEBOOK vai TWITTER, lai piekļūtu piesaistītajam(-iem) kontam(-iem).

 

SVARĪGI!

Lai piekļūtu “Facebook” vai “Twitter” kontam, lietojot “Aha”™ radiopakalpojumu transportlīdzeklī, ir jāsasaista “Facebook” un/vai “Twitter” konti ar “Aha”™, izmantojot viedtālruni vai datoru, un jāpievieno tie kā iepriekšēji iestatījumi. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni http://aharadio.com.

Tuvumā pieejamo pakalpojumu lietošana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IZKLAIDE.
 2. Atlasiet IZKLAIDE.
 3. Atlasiet AHA™.
 4. Atlasiet cilni TUVUMĀ (tuvumā pieejamie pakalpojumi).
 5. Atlasiet COFFEE, lai saņemtu ieteikumus par atrašanās vietas tuvumā esošām kafejnīcām. Izmantojiet filtra iestatījumu, lai ieteikumi kļūtu precīzāki.
 6. Atlasiet HUNGRY, lai saņemtu ieteikumus par atrašanās vietas tuvumā esošām ēdināšanas iestādēm. Izmantojiet filtra iestatījumu, lai ieteikumi kļūtu precīzāki.
 7. Atlasiet HOTELS, lai saņemtu ieteikumus par atrašanās vietas tuvumā esošām naktsmītnēm. Izmantojiet filtra iestatījumu, lai ieteikumi kļūtu precīzāki.
 8. Atlasiet WEATHER, lai uzzinātu laikapstākļus atrašanās vietas tuvumā.

 

SVARĪGI!

Licencēšanas un reģionālo ierobežojumu dēļ “Mazda” sistēmā var nebūt atrodami visi tālrunī vai ierīcē atrodamie tuvumā pieejamie pakalpojumi, piemēram “Traffic”, “Slacker” un noteiktas radiostacijas.