AM/FM/DAB radiostacijas

Atklājiet uztveramās AM/FM radiostacijas, automātiski meklējot, noregulējot noteiktu frekvenci vai piekļūstot izlases sarakstam. Izklaides izvēlnē vienkārši atlasiet AM vai FM radiostaciju opciju.

AM/FM radiostaciju atskaņošana

AM/FM radiostaciju atskaņošana ir vienkārša un ērta.

Radiostacijas klausīšanās:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IZKLAIDE. Displejā tiek parādīts pēdējais izmantotais audioavots (noklusējuma iestatījums ir FM radio). Ekrāna apakšdaļā ir redzama izklaides izvēlne.
 2. Atlasiet IZKLAIDE.
 3. Atlasiet FM.
 4. Atlasiet STACIJU SARAKSTS, PIEVIENOT IZLASEI, MEKLĒT, REGULĒT, SATIKSMES PAZIŅOJUMS (TA) IESLĒGT / IZSLĒGT, IEPRIEKŠĒJAIS, NĀKAMAIS vai SKAŅAS IESTATĪJUMI.

 

Automātiskā atmiņa

Ērti piekļūstiet līdz pat 10 radiostacijām, kas uztveramas jūsu pašreizējā atrašanās vietā un ir sakārtotas pēc to signāla stipruma.

Automātiskās atmiņas lietošana:

 1. Izklaides izvēlnē atlasiet AUTOMĀTISKĀ ATMIŅA.
 2. Atlasiet ATJAUNINĀT STACIJU SARAKSTU (līdz pat 10 uztveramu radiostaciju). Atlasiet vajadzīgo.

 

SVARĪGI!

Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.

Žanra meklēšana

Dažas FM radiostacijas pārraida žanru kodus (ziņas, sports, diskusija, popmūzika, rokmūzika, klasiskā mūzika, blūzs). Tas padara iespējamu uztveramo noteikta žanra radiostaciju meklēšanu.

Noteikta žanra FM radiostaciju meklēšana:

 1. Sākuma ekrānā atlasiet IZKLAIDE.
 2. Atlasiet IZKLAIDE.
 3. Atlasiet STACIJU SARAKSTS.
 4. Atlasiet VISAS STACIJAS.
 5. Atlasiet žanra tipu.
 6. Tiek parādītas uztveramās attiecīgā žanra FM radiostacijas. Atlasiet radiostaciju.
 7. Lai uzzinātu, kādas izvēles iespējas vēl ir šajā žanrā, atlasiet MEKLĒT IEPRIEKŠĒJO vai MEKLĒT NĀKAMO.
 8. Lai meklētu cita žanra FM radiostacijas, atlasiet MAINĪT ŽANRU.

 

SVARĪGI!

– Vienlaicīgi var izvēlēties tikai vienu žanru.

– Pēc žanra var meklēt tikai uztveramās pārraidītās analogās FM radiostacijas.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.

DAB radiopakalpojums

Digitālā skaņas apraide jeb DAB radiopakalpojums ir tehnoloģija, kas ļauj klausīties digitālās radiostacijas, izmantojot uzlabotas skaņas kvalitātes, papildu radiostaciju un uzlabotu lietotāja līdzekļu priekšrocības. DAB radiopakalpojuma lietošana ir atkarīga no DAB signāla stipruma un pieejamības.

DAB radiostaciju klausīšanās:

 1. Izklaides izvēlnē atlasiet DAB (noklusējuma iestatījums ir FM radio). Ja noregulētā DAB radiostacija ir pieejama, tā tiek atskaņota.
 2. Atjauninot DAB radiostaciju sarakstu, skaņa tiek izslēgta. Atkarībā no DAB radiosignāla stipruma atjaunināšana var ilgt vairākas minūtes.

SVARĪGI!

– Transportlīdzekļi ir aprīkoti ar standarta DAB sistēmu. 

– DAB radiopakalpojuma lietošanas laikā kanāla frekvence nav redzama. Tiek izmantotas tikai unikālas kanāla ID un radiostaciju nosaukumu kombinācijas. 

– Ja DAB signāls kļūst vājš, sistēma izslēdz skaņu un meklē līdzīgu saturu citā DAB/FM frekvencē, izmantojot atlasītos DAB iestatījumus. Varat nomainīt ansambli vai atgriezties atpakaļ un atlasīt kādu no AM/FM radiostacijām. 

Radiostaciju izlase

Izveidojiet sarakstu ar līdz pat 50 jūsu iecienītajām radiostacijām no visiem radioavotiem, tostarp AM, FM un DAB, lai ātri un viegli piekļūtu tām.

Radiostacijas pievienošana izlasei:

 1. Atlasiet IZLASE.
 2. Atlasiet PIEVIENOT/REDIĢĒT RADIO IZLASI.
 3. Atlasiet PIEVIENOT. Radiostacija parādās izlases saraksta apakšējā daļā.

 

Radiostacijas dzēšana no izlases:

 1. Atlasiet IZLASE.
 2. Atlasiet PIEVIENOT/REDIĢĒT RADIO IZLASI.
 3. Atlasiet DZĒST.
 4. Atlasiet dzēšamo radiostaciju.
 5. Atlasiet DZĒST.

 

Sarakstā redzamo izlases radiostaciju secības maiņa:

 1. Atlasiet IZLASE.
 2. Atlasiet PIEVIENOT/REDIĢĒT RADIO IZLASI.
 3. Atlasiet PĀRVIETOT.
 4. Atlasiet pārvietojamo radiostaciju.
 5. Pārvietojiet radiostaciju, velkot vai izmantojot multivides vadības ierīci.
 6. Kad radiostacija ir vēlamajā vietā, atlasiet OK.

 

SVARĪGI!

Ja transportlīdzekļa akumulators ir atvienots, izlases saraksts netiek izdzēsts.