“Bluetooth”® audiopakalpojums – automašīnā piekļūstiet viedtālruņa vai portatīvā audioatskaņotāja audiosaturam, izmantojot “Bluetooth”® savienojumu un pārī savienotu un pieslēgtu saderīgu “Bluetooth”® ierīci. Pirms “Bluetooth”® audiopakalpojuma atskaņošanas pārliecinieties, vai jūsu ierīce ir savienota pārī audiodatu pārsūtīšanai.

“Bluetooth”® audiopakalpojuma lietošana:

  1. Sākuma ekrānā atlasiet IZKLAIDE. Displejā tiek parādīts pēdējais izmantotais audioavots (noklusējuma iestatījums ir FM radio). Ekrāna apakšdaļā ir redzama izklaides izvēlne.
  2. Atlasiet IZKLAIDE.
  3. Atlasiet BLUETOOTH®.
  4. Atlasiet SAKNES MAPE un atlasiet vajadzīgo. Tiek parādīti attiecīgās mapes faili. Atlasiet atskaņojamo failu.

Funkcijas un opcijas:

  1. Atlasiet ATKĀRTOT, lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo dziesmu; nospiediet vēlreiz, lai atceltu.
  2. Atlasiet JAUKTĀ SECĪBĀ, lai atskaņotu dziesmas nejaušā secībā; nospiediet vēlreiz, lai atceltu.
  3. Atlasiet IEPRIEKŠĒJAIS, lai pārslēgtos atpakaļ uz iepriekšējās dziesmas sākumu; nospiediet un turiet, lai pārtītu atpakaļ, un noņemiet roku, lai pārtrauktu.
  4. Atlasiet ATSKAŅOT/PAUZE, lai atskaņotu atlasīto dziesmu; vēlreiz nospiediet, lai uz laiku nopauzētu.
  5. Atlasiet NĀKAMAIS, lai pārslēgtos uz nākamās dziesmas sākumu; nospiediet un turiet, lai pārtītu uz priekšu, un noņemiet roku, lai pārtrauktu.
  6. Atlasiet IESTATĪJUMI, lai pielāgotu skaņas kvalitāti; regulēšanai izmantojiet multivides vadības ierīci.

SVARĪGI!

– Atlasiet , lai pārvietotu mapi vienu līmeni augstāk.

– Skaņas kvalitāte ir atkarīga no ierīces, tīkla un mūzikas failiem.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.