Skaļuma un skaņas iestatījumi

Lai vislabāk varētu izbaudīt klausīšanos, varat pielāgot skaņu transportlīdzeklī.

Skaņas kvalitātes pielāgošana:

 1. Sākuma vai izklaides ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet SKAŅA, lai pielāgotu iestatījumus.

 

Funkcijas un opcijas:

 1. Atlasiet BASS un bīdiet, lai palielinātu vai samazinātu.
 2. Atlasiet DISKANTS un bīdiet, lai palielinātu vai samazinātu.
 3. Atlasiet IZGAIST un bīdiet, lai pielāgotu priekšējo/aizmugurējo skaļruņu skaļuma līdzsvaru.
 4. Atlasiet LĪDZSVARS un bīdiet, lai pielāgotu kreisās/labās puses skaļruņu skaļuma līdzsvaru.
 5. Atlasiet AUT. LĪM. VADĪBA (standarta audio), lai automātiski pielāgotu skaļumu 7 dažādos līmeņos.
 6. Atlasiet CENTERPOINT (“Bose” skaņas sistēma), lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko telpiskās skaņas līmeņa pielāgošanu.
 7. Atlasiet AUDIOPILOT (“Bose” skaņas sistēma), lai ieslēgtu vai izslēgtu sistēmu.
 8. Atlasiet “BEEP”, lai ieslēgtu vai izslēgtu audiosistēmas darbības skaņu.

 

Automātiska skaļuma pielāgošana (ALC)

Automātiskā skaļuma pielāgošanas funkcija automātiski pielāgo skaļumu un skaņas kvalitāti atkarībā no transportlīdzekļa braukšanas ātruma. Jo ātrāk brauc transportlīdzeklis, jo skaļums palielinās. Kad transportlīdzeklis brauc lēnāk, skaļums samazinās. (Tikai standarta audiosistēmai.)

Automātiskās skaļuma pielāgošanas sistēmas lietošana:

 1. Sākuma vai izklaides ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet SKAŅA, lai pielāgotu iestatījumus.
 3. Atlasiet AUT. LĪM. VADĪBA, lai automātiski pielāgotu skaļumu 7 dažādos līmeņos; pabīdiet līdz IZSLĒGT, lai izslēgtu.

 

“AudioPilot”

“AudioPilot” ir trokšņu kompensēšanas tehnoloģija, kas nepārtraukti pielāgo audiosistēmas iestatījumus, lai kompensētu apkārtējos trokšņus un automašīnas ātruma radīto dūkoņu. Uzlabotais ciparsignāla apstrādes algoritms nodrošina ātrāku un efektīvāku trokšņu kompensāciju nestandarta situācijās, piemēram, braucot ar lielu ātrumu vai pārvietojoties pa ceļu ar ļoti sliktu segumu. “AudioPilot” reaģē tikai uz ilgstošiem trokšņu avotiem, nevis uz pārtrauktiem. (Tikai “Bose” skaņas sistēmai.)

“AudioPilot” lietošana:

 1. Sākuma vai izklaides ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet SKAŅA, lai pielāgotu iestatījumus.
 3. Atlasiet AUDIOPILOT (“Bose” skaņas sistēma), lai ieslēgtu vai izslēgtu sistēmu.

 

“Centerpoint”

Uzņēmuma “Bose” izstrādātā tehnoloģija ir iespēja, atskaņojot kompaktdiskus un MP3 ierakstus, gūt telpiskas skaņas pieredzi. Tehnoloģija ir izstrādāta, lai nodrošinātu automašīnas salona telpisku apskaņošanu. Pārraidot stereosignālu vairākos kanālos, “Centerpoint” tehnoloģija ļauj atveidot skaņu ar lielāku precizitāti. “Centerpoint” uzlabotais algoritms nodrošina daudz plašāku un telpiskāku skaņas lauku. (Tikai “Bose” skaņas sistēmai.)

“Centerpoint” lietošana:

 1. Sākuma vai izklaides ekrānā atlasiet IESTATĪJUMI.
 2. Atlasiet SKAŅA, lai pielāgotu iestatījumus.
 3. Atlasiet CENTERPOINT, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko telpiskās skaņas līmeņa pielāgošanu.

 

SVARĪGI!

– Dažas funkcijas var nebūt pieejamas visās sistēmās.

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.