USB režīma lietošana

Atskaņojiet saturu no “iPod”® vai cita saderīga portatīvā audioatskaņotāja, izmantojot USB režīmu. Atskaņojamie dati ietver MP3/WMA/AAC/OGG failus. Saderība ir atkarīga no ierīces modeļa vai operētājsistēmas (OS) versijas. Noklikšķiniet šeit, lai redzētu, vai jūsu ierīce ir saderīga. Ja ir pievienota nesaderīga ierīce, tiek parādīts kļūdas ziņojums.

USB režīma lietošana:

 1. Pievienojiet portatīvo audioatskaņotāju, izmantojot USB savienojumu.
 2. Sākuma ekrānā atlasiet IZKLAIDE. Displejā tiek parādīts pēdējais izmantotais audioavots (noklusējuma iestatījums ir FM radio). Ekrāna apakšdaļā ir redzama izklaides izvēlne.
 3. Atlasiet IZKLAIDE.
 4. Atlasiet USB.

SVARĪGI!

Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.

Funkcijas un opcijas:

 1. Atlasiet DZIESMU SARAKSTS, lai tiktu parādītas dziesmas. Atlasiet vajadzīgo.
 2. Atlasiet SAKNES IZVĒLNE, lai tiktu parādītas kategorijas. Atlasiet vajadzīgo.
 3. Atlasiet ATKĀRTOT, lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo dziesmu sarakstu; nospiediet vēlreiz, lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo dziesmu; nospiediet vēlreiz, lai atceltu.
 4. Atlasiet JAUKTĀ SECĪBĀ, lai atskaņotu dziesmas nejaušā secībā; nospiediet vēlreiz, lai atceltu.
 5. Atlasiet VAIRĀK KĀ ŠIS, lai, izmantojot informāciju par izpildītāju, žanru un vecumu, ierīcē izveidotu atskaņošanas sarakstu ar dziesmām, kas ir līdzīgas atskaņojamajai dziesmai (“Gracenote” funkcija “More Like This”™).
 6. Dziesmas pirmo pāris atskaņošanas sekunžu laikā atlasiet IEPRIEKŠĒJAIS, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu sarakstā; atlasiet pēc pirmajām pāris sekundēm, lai tā pati dziesma tiktu vēlreiz atskaņota no sākuma; nospiediet un turiet, lai pārtītu atpakaļ, un noņemiet roku, lai pārtrauktu.
 7. Atlasiet ATSKAŅOT/PAUZE, lai atskaņotu atlasīto dziesmu; vēlreiz nospiediet, lai uz laiku nopauzētu.
 8. Atlasiet NĀKAMAIS, lai pārslēgtos uz nākamās dziesmas sākumu; nospiediet un turiet, lai pārtītu uz priekšu atskaņojamo dziesmu, un noņemiet roku, lai pārtrauktu.
 9. Atlasiet IESTATĪJUMI, lai pielāgotu skaņas kvalitāti; regulēšanai izmantojiet multivides vadības ierīci.

SVARĪGI!

– Lai pārietu uz noteiktu atskaņošanas vietu, velciet slīdni līdz attiecīgajai laika norādei.

– Ikonu ATKĀRTOT un JAUKTĀ SECĪBĀ parādīšanās mainās atkarībā no tā, kādas darbības laikā šīs funkcijas tiek izmantotas.

– “Gracenote” atjauninājumi ir pieejami ik pēc 6 mēnešiem. 

– Instrukcijas var atšķirties atkarībā no sistēmas programmatūras versijas.

– Dažās Apple ierīcēs, atskaņojot mūziku jauktas secības režīmā, ieraksta informācija var netikt pareizi rādīta.

Saknes izvēlne lietošana:

 1. Atlasiet Saknes izvēlne, lai tiktu parādīts kategoriju saraksts, un atlasiet vajadzīgo kategoriju un vienumu.
 2. Atlasiet ATSKAŅOŠANAS SARAKSTS, lai tiktu parādīti visi ierīces atskaņošanas saraksti.
 3. Atlasiet MĀKSLINIEKS, lai tiktu parādīts pēc izpildītāja sakārtots ierīces dziesmu saraksts.
 4. Atlasiet ALBUMS, lai tiktu parādīts ierīces albumu saraksts.
 5. Atlasiet DZIESMA, lai tiktu parādīts viss ierīces dziesmu saraksts.
 6. Atlasiet ŽANRS, lai tiktu parādīts pēc žanra sakārtots ierīces dziesmu saraksts.
 7. Atlasiet AUDIO GRĀMATA, lai tiktu parādīts ierīces audiogrāmatu saraksts. Atlasiet un atskaņojiet to nodaļas.
 8. Atlasiet PODRAIDE, lai tiktu parādīts ierīces aplāžu saraksts.
 9. Atlasiet MAPE, lai tiktu parādīts ierīces mapju un failu saraksts.

 

SVARĪGI!

– Var atlasīt noteikta žanra albumu vai izpildītāju.

– Atlasiet , lai pārvietotu mapi vienu līmeni augstāk.