Kaip informacijos ir pramogų sistemoje nustatyti „Wi-Fi“ ryšį

Kad galėtumėte suaktyvinti prijungtų paslaugų 60 dienų nemokamą bandomąjį laikotarpį, turite informacijos ir pramogų sistemą prijungti prie „Wi-Fi™“ prieigos taško. Kad įjungtumėte informacijos ir pramogų sistemos „Wi-Fi™“ ryšį ir prisijungtumėte prie prieigos taško, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

 1. Informacijos ir pramogų sistemos pagrindiniame bloke pasirinkite meniu Nuostatos.
 2. Pasirinkite skirtuką Prietaisai, tada spustelėkite piktogramą Tinklo tvarkymas.
 3. Įjunkite Wi-Fi™.

Jungimasis prie „Wi-Fi™“ prieigos taško

Įjungus „Wi-Fi™“ pasirodo pasiekiamų tinklų sąrašas. Sąraše nurodomas tinklo pavadinimas, apsaugos tipas ir signalo stipris.

Jeigu nėra nė vieno pasiekiamo tinklo, „Wi-Fi™“ prieigos tašką galite sudaryti telefone (nurodymai pateikiami telefono naudotojo instrukcijoje), tada jį pasirinkti pasiekiamų tinklų sąraše, kuris rodomas prietaisų meniu. Sistemą galima jungti prie bet kurio pasiekiamo „Wi-Fi™“ prieigos taško.

 1. Kad prisijungtumėte prie prieigos taško, pasirinkite reikiamą tinklą, tada
 2. pasirinkite Slaptažodis,
 3. įveskite slaptažodį (nepamirškite, kad slaptažodžio didžiosios ir mažosios raidės skiriamos),
 4. spustelėkite Prisijungti.

Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi™“ tinklo, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pasirodo piktograma . Ši piktograma taip pat nurodo signalo stiprį.

Šalia tinklo, prie kurio šiuo metu prisijungta, pavadinimo rodoma piktograma .

Prisijungus prie „Wi-Fi™“ tinklo, kitą kartą automobilis automatiškai prie šio tinklo jungiasi, kai tik jis pasiekiamas.

Dingus tinklo ryšiui automatiškai jungiamasi prie kito pasiekiamo tinklo.

Rankinis „Wi-Fi™“ prieigos taško nustatymas

Jeigu pirmąkart jungiantis prie „Wi-Fi™“ sąraše nerodomas nė vienas pasiekiamas tinklas, galima tinklą pridėti rankiniu būdu.

Kad tai padarytumėte, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

 1. Spustelėkite piktogramą Kitas tinklas.
 2. Spustelėkite piktogramą Pavadinimas (SSID): ekrane rodoma klaviatūra.
 3. Įveskite tinklo pavadinimą.
 4. Spustelėkite mygtuką Gerai.
 5. Spustelėkite piktogramą Apsaugos parinktys ir pasirinkit apsaugos tipą.
 6. Kad galėtumėte įvesti slaptažodį, spustelėkite piktogramą Slaptažodis.
 7. Spustelėkite mygtuką Gerai.
 8. Galiausiai, kad prisijungtumėte prie tinklo, spustelėkite piktogramą Prisijungti.

Prisijungus prie „Wi-Fi™“ tinklo, kitą kartą automobilis automatiškai prie šio tinklo jungiasi, kai tik jis pasiekiamas.

Dingus tinklo ryšiui automatiškai jungiamasi prie kito pasiekiamo tinklo.

Pirmąkart jungdamiesi prie „Wi-Fi™“ tinklo ir įjungdami navigacijos meniu sistemoje būsite paprašyti patvirtinti, kad leidžiate „Wi-Fi™“ tinklu perduoti duomenis.

Prijungtų paslaugų naudojimas

Vietinė paieška – Prijungta vietinės paieškos paslauga skirta įdomių vietų paieškai didelėje internetinėje duomenų bazėje. Toliau aiškinama, kaip galite naudoti šią funkciją.

 1. Apatiniame meniu pasirinkite Naujas tikslas (vaizduojamas vėliavėle).
 2. Spustelėkite Vietinė paieška.
 3. Įveskite paieškos tekstą, pavyzdžiui, „Ligoninė“.
 4. Sąraše pasirinkę įrašą pamatysite jo išsamius duomenis.
 5. Sąraše pasirinkę vietą, pamatysite jos tikslų adresą, koordinates ir vietą žemėlapyje.
 6. Norėdami nustatyti vietą kaip tikslą, galite pasirinkti Navigacija. Taip pat galite matyti Artimas vietas, įtraukti vietą į parankinį adresyną (Įtr. į parankinius) ir peržvelgti realiojo laiko orų prognozę (parinktis Orai).

Internetinis eismas – Prijungta internetinė eismo tarnyba realiuoju laiku teikia informacijos apie eismo srautus, galinčius turėti įtakos jūsų maršrutui. Toliau aiškinama, kaip naudoti šią funkciją.

 1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite Navigacija arba spustelėkite mygtuką NAV.
 2. Įjunkite apatinį meniu ir pasirinkite Nuostatos.
 3. Spustelėkite Nuostatos prisijungus.
 4. Pasirūpinkite, kad būtų pažymėtas punktas Internetinis eismas.
 5. Grįžkite į punktą Nuostatos.
 6. Pasirinkite Eismo nuostatos. Šį meniu taip pat galite įjungti, apatiniame meniu spustelėję mygtuką ir pasirinkę Eismas, tada – Eismo nuostatos.
 7. Vėlgi pasirūpinkite, kad ir čia būtų pažymėtas punktas Internetinis eismas.

Atlikę šiuos veiksmus, planuodami maršrutą arba naudodamiesi navigacija iki tikslo matysite tiesioginę eismo informaciją.

Apatiniame meniu spustelėję mygtuką ir pasirinkę Eismas, matysite dabartines eismo sąlygas.

Eismo ekrane apibendrinami įvykiai, galintys turėti įtakos jūsų maršrutui, ir numatoma, kiek dėl tokių įvykių pavėluotumėte.

Spustelėjus mygtuką Rodyti visus įvykius rodomi visi eismo įvykiai (sugrupuoti pagal įvykio tipą), kurie gali turėti įtakos jūsų maršrutui.

Be to, galite pasirinkti ir žemėlapyje pamatyti atskirą eismo įvykį.

Norėdami pamatyti dabartines eismo sąlygas aplink jus, pasirinkite Dabartinio eismo apžvalga. Pamatysite, kad gatvių segmentai žymimi skirtingomis spalvomis pagal eismo sąlygas. Žalia spalva reiškia neintensyvų eismą, tamsiai raudona – transporto grūstis.

Kai veikia tiesioginio eismo funkcija ir nustatytas maršrutas, maršrute esant intensyviam eismui gali būti siūlomi aplinkkeliai. Jeigu atsiranda maršruto alternatyvų, ekrane rodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar norite apvažiuoti įvykio vietą, ir kiek laiko sutaupytumėte tai padarę. Norėdami reguliuoti aplinkkelio pranešimų jautrį arba automatiškai patvirtinti aplinkkelius, keiskite eismo nuostatų meniu parinktis.

Orų prognozė internetu – Orų prognozės internetu paslauga realiuoju laiku teikia informacijos apie orus, galinčius turėti įtakos jūsų maršrutui. Toliau aiškinama, kaip naudoti šią funkciją.

 1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite Navigacija arba spustelėkite mygtuką NAV.
 2. Įjunkite apatinį meniu ir pasirinkite Nuostatos.
 3. Spustelėkite Nuostatos prisijungus.
 4. Pasirūpinkite, kad būtų pažymėtas punktas Automatiškai siųstis orų prognozes.
 5. Tiesioginės orų prognozės rodomos planuojant maršrutą, be to, galite navigacijos informacijos meniu pasirinkti punktą Orai – apatiniame meniu spustelėkite mygtuką .
 6. Tada pasirinkite Orai.
 7. Dabar galite ieškoti oro sąlygų aplink jūsų dabartinę vietą, maršrute, tikslo vietoje arba tam tikrame mieste.
 8. Spustelėjus mygtuką Rodyti orus išilgai maršruto rodomos dabartinės orų sąlygos planuojamame maršrute.

Degalų kainos – Degalų kainų funkcija realiuoju laiku teikia informacijos apie degalų kainas jūsų vietovėje arba planuojamame maršrute. Norėdami naudotis šią funkciją atlikite toliau aprašomus veiksmus.

 1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite Navigacija arba spustelėkite mygtuką NAV.
 2. Įjunkite apatinį meniu ir pasirinkite Nuostatos.
 3. Spustelėkite Nuostatos prisijungus.
 4. Skiltyje Atsisiųsti degalų rūš. pasirinkite daugiausia dvi degalų rūšis. Vienu metu pasirinkti daugiau nei dvi degalų rūšis nepavyks.
 5. Degalų kainos pateikiamos navigacijos informacijos meniu – apatiniame meniu spustelėkite mygtuką.
 6. Tada pasirinkite Degalų kainos.
 7. Dabar galite ieškoti degalinių tam tikrame mieste, maršrute, aplink dabartinę vietą arba tikslą.
 8. Pasirinkus paieškos metodą rodomas degalinių sąrašas. Sąraše rodomos degalų rūšies, kurią nurodėte meniu Nuostatos, kainos.
 9. Spustelėjus sąrašo elementą rodomi jo išsamūs duomenys, be to, spustelėję mygtuką Navigacija, galite nustatyti degalinę kaip tikslą.