Kaip tvarkyti mano įrenginius

Jei norite naudoti „Bluetooth®“ garso ir laisvų rankų įrangą, susiekite su transporto priemone įrenginį, kuriame veikia „Bluetooth®“ ryšys. Susiejus įrenginį, sistema jį automatiškai identifikuoja. Jei su transporto priemone susieti keli įrenginiai, „Bluetooth®“ ryšiu sujungiamas vėliausiai susietas įrenginys. Jeigu susiejate įrenginį, kuris jau buvo susietas su jūsų transporto priemone, prieš tęsdami, ištrinkite įrenginyje „Mazda“. Atlikite „Bluetooth®“ paiešką įrenginyje ir susiekite naujai aptiktą „Mazda“.

Su transporto priemone galima susieti ne daugiau nei 7 įrenginius (įskaitant „Bluetooth®“ garso įrenginius ir mobiliųjų telefonų laisvų rankų įrangą). Jeigu mobiliajame telefone bus nuolat įjungtas „Bluetooth®“ ryšys, įjungus uždegimą, įrenginys automatiškai prisijungs prie transporto priemonės.

Įrenginio susiejimas (arba pridėjimas).

 1. Pradžios rodinyje pasirinkite NUSTATYMAI.
 2. Pasirinkite ĮRENGINIAI.
 3. Pasirinkite BLUETOOTH® ir nustatykite ĮJUNGTI.
 4. Pasirinkite PRIDĖTI NAUJĄ ĮRENGINĮ.
 5. Įjungę įrenginyje „Bluetooth®“ ryšį, atlikite „Bluetooth®“ įrenginio (išorinio įrenginio) paiešką ir sąraše pasirinkite MAZDA.
 6. Jeigu funkcijos suderinamos su „Mazda“ sistema, visi įrenginio kontaktai, SMS funkcijos, SMS, MMS pranešimai bus atsisiųsti automatiškai. Kai kurie įrenginiai gali reikalauti atsisiuntimo operacijos leidimo. Visuomet leiskite ir patvirtinkite tokius pranešimus.

 

Susieto įrenginio prijungimas arba atjungimas.

 1. Pradžios rodinyje pasirinkite NUSTATYMAI.
 2. Pasirinkite ĮRENGINIAI.
 3. Pasirinkite BLUETOOTH® ir nustatykite ĮJUNGTI.
 4. Pasirinkite įrenginį.
  1. Pasirinkite TELEFONAS IR GARSAS, ir prijunkite įrenginį kaip laisvų rankų ir „Bluetooth®“ garso sistemą. Paspauskite dar kartą, kad atjungtumėte.
  2. Pasirinkite TIK TELEFONAS, jei norite prijungti įrenginį tik kaip laisvų rankų sistemą. Paspauskite dar kartą, kad atjungtumėte.
  3. Pasirinkite TIK GARSAS, jei norite prijungti įrenginį kaip „Bluetooth®“ garso sistemą. Paspauskite dar kartą, kad atjungtumėte.

 

Įrenginio pašalinimas.

 1. Pradžios rodinyje pasirinkite NUSTATYMAI.
 2. Pasirinkite skirtuką ĮRENGINIAI.
 3. Pasirinkite BLUETOOTH® ir nustatykite ĮJUNGTI.
 4. Pasirinkite ĮRENGINĮ, kurį norite pašalinti.
 5. Pasirinkite ŠALINTI PRIJUNGTĄ ĮRENGINĮ, jei norite pašalinti susietą įrenginį.
 6. Pasirinkite TAIP.

 

ATKREIPKITE DĖMESĮ.

– Negalima susieti telefono naudojant balso atpažinimo funkciją.

– Instrukcijos gali skirtis, atsižvelgiant į sistemos programinės įrangos versiją.

„Bluetooth®“ susiejimo kodo keitimas.

 1. Pradžios rodinyje pasirinkite NUSTATYMAI.
 2. Pasirinkite skirtuką ĮRENGINIAI.
 3. Pasirinkite BLUETOOTH®.
 4. Pasirinkite BLUETOOTH® NUSTATYMAI.
 5. Pasirinkite CHANGE PASSCODE.
 6. Įveskite norimą nustatyti naują kodą.
 7. Pasirinkite GERAI.

 

ATKREIPKITE DĖMESĮ.

– „Bluetooth®“ susiejimo kodą būtina keisti tik tuo atveju, jei įrenginyje buvo iš anksto nustatytas kodas, pavyzdžiui, 0000, ir jis turi sutapti su „Mazda“ sistemos kodu.