„Bluetooth® Audio“ – naudodami suderinamą, susietą ir prijungtą „Bluetooth®“ įrenginį, „Bluetooth®“ ryšiu pasiekite išmaniojo telefono arba nešiojamojo garso grotuvo turinį savo transporto priemonėje. Prieš leisdami „Bluetooth® Audio“, įsitikinkite, kad įrenginys susietas su „Audio“.

„Bluetooth® Audio“ naudojimas.

  1. Pradžios rodinyje pasirinkite PRAMOGOS. Ekranas grįš prie pastarojo garso šaltinio, kuriame lankėtės (numatytasis yra FM radijas), meniu „Pramogos“ bus rodomas ekrano apačioje.
  2. Pasirinkite PRAMOGOS.
  3. Pasirinkite BLUETOOTH®.
  4. Pasirinkite PAGRINDINIS APLANKAS, pasirinkite norimas parinktis. Rodomi aplanke esantys failai, pasirinkite norimą leisti failą.

Funkcijos ir parinktys.

  1. Pasirinkite KARTOTI, jei norite pakartotinai leisti dabartinę dainą. Paspauskite dar kartą, jei norite atšaukti.
  2. Pasirinkite MAIŠYTI, jei norite leisti dainas atsitiktine tvarka. Paspauskite dar kartą, jei norite atšaukti.
  3. Pasirinkite ANKSTESNIS, jei norite grįžti į ankstesnės dainos pradžią. Laikykite ilgai paspaudę, jei norite greitai sukti atgal, ir atitraukite ranką, jei norite sustoti.
  4. Pasirinkite LEISTI / PRISTABDYTI, jei norite leisti pasirinktą dainą. Paspauskite dar kartą, jei norite pristabdyti.
  5. Pasirinkite TOLESNIS, jei norite pereiti į kitą dainą. Laikykite ilgai paspaudę, jei norite greitai sukti pirmyn, ir atitraukite ranką, jei norite sustoti.
  6. Pasirinkite NUSTATYMAI, jei norite reguliuoti garso kokybės lygį. Reguliuokite naudodami multimedijos valdiklį.

ATKREIPKITE DĖMESĮ.

– Jei norite pereiti į aukštesnio lygio aplanką, pasirinkite .

– Garso kokybė priklauso nuo įrenginio, tinklo ir muzikos failų.

– Instrukcijos gali skirtis, atsižvelgiant į sistemos programinės įrangos versiją.