Kaip naudoti jutiklinį ekraną

Jutiklinis ekranas gerai reaguoja į tolygų paspaudimą pirštu. Nespauskite ekrano stipriai ir nenaudokite aštrių ar smailių daiktų, nes galite pažeisti ekraną.

Lietimas ir bakstelėjimas.

 1. Palieskite arba paspauskite, kad pasirinktumėte elementą.
 2. Paleidžiama pasirinkta funkcija ir rodomas kitas elementas.

 

Slinkimas.

 1. Paspauskite, kad pasirinktumėte nustatymo elementą, prie kurio rodoma šliaužiklio juosta.
 2. Slinkite pirštu per šliaužiklio juostą norima kryptimi, kad pakeistumėte nustatymą.
 3. Atitraukite pirštą, kad atitinkamai pakeistumėte vertę.

 

Grįžimas į ankstesnį rodinį.

 1. Paspauskite ir bus rodomas ankstesnis rodinys.

 

Pradžios rodinio rodymas.

 1. Jei norite grįžti į pradžios rodinį, bet kada paspauskite .

 

Pradžios rodinio funkcijų naudojimas.

 1. Paspauskite PROGRAMOS, jei norite peržiūrėti informaciją apie degalų taupymą, priežiūrą, patvirtinti įspėjimus ir dar daugiau.
 2. Paspauskite PRAMOGOS, jei norite valdyti garso šaltinius, pavyzdžiui, radiją, CD ir dar daugiau. Rodomas paskiausiai naudotas garso šaltinis. Paspauskite dar kartą, kad pakeistumėte.
 3. Paspauskite RYŠIAI, jei norite skambinti, siųsti teksto pranešimus ir naudoti kitas su „Bluetooth®“ susijusias funkcijas.
 4. Paspauskite NAVIGACIJA, jei norite pereiti į navigacijos rodinį.
 5. Paspauskite NUSTATYMAI, jei norite pasiekti AD-DISP (aktyvaus vairavimo ekranas), saugos, garso, „Bluetooth®“, kalbos ir kt. nustatymų meniu.

 

ATKREIPKITE DĖMESĮ.

– Saugumo sumetimais transporto priemonei važiuojant jutiklinio ekrano funkcijos yra išjungtos.

– Instrukcijos gali skirtis, atsižvelgiant į sistemos programinės įrangos versiją.