Teksto žinutės

Naudodami transporto priemonės sistemą, galite atsisiųsti, peržiūrėti, išgirsti ir atsakyti į teksto žinutes, gautas suderinamais prijungtais įrenginiais.

Pranešimas ekrane apie gautus SMS pranešimus.

  1. Pradžios rodinyje pasirinkite RYŠIAI.
  2. Pasirinkite NUSTATYMAI.
  3. SMS PRANEŠIMAS perjunkite į ĮJUNGTI. Norėdami pranešimą išjungti, perjunkite į IŠJUNGTI.
  4. AUTOMATIŠKAI ATSISIŲSTI SMS (SMS / MMS) perjunkite į ĮJUNGTI. Norėdami automatinį atsisiuntimą išjungti, perjunkite į IŠJUNGTI.

 

Rankinis pranešimų iš prijungto įrenginio atsisiuntimas ir peržiūra.

  1. Ryšių meniu pasirinkite SMS.
  2. Pasirinkite ATNAUJINTI PRANEŠIMUS (SMS). Prasidės atsisiuntimas iš prijungto mobiliojo telefono.
  3. Sąraše pasirinkite pranešimą.

 

Pranešimų gavimas ir peržiūra.

  1. Ryšių meniu pasirinkite PRANEŠIMAI.
  2. Sąraše pasirinkite pranešimą.

 

Funkcijos ir parinktys.

  1. Pasirinkite SMS, jei norite peržiūrėti esamų pranešimų sąrašą. Pasirinkite.
  2. Pasirinkite LEISTI, jei norite atkurti pranešimą garsu; paspauskite dar kartą, jei norite pristabdyti.
  3. Pasirinkite ANKSTESNIS, jei norite peržiūrėti daugiau neseniai gautų pranešimų.
  4. Pasirinkite TOLESNIS, jei norite peržiūrėti anksčiau gautą pranešimą.
  5. Pasirinkite ATSAKYTI, pasirinkite PRANEŠIMAS, pasirinkite atsakymas iš pranešimų šablonų sąrašas, pasirinkite SIŲSTI.
  6. Pasirinkite SKAMBUTIS, jei norite skambinti gauto pranešimo siuntėjui.
  7. Pasirinkite NAIKINTI, jei norite ištrinti esamą pranešimą ir sistemoje, ir prijungtame įrenginyje.

 

Iš anksto parengtų pranešimų redagavimas.

  1. Ryšių meniu pasirinkite NUSTATYMAI.
  2. Pasirinkite PRANEŠIMŲ ŠABLONAI.
  3. Pasirinkite iš anksto nustatytą pranešimą, kurį norite redaguoti. Redaguokite naudodami klaviatūrą. Pažymėkite, kad išsaugotumėte redaguotą iš anksto nustatytą pranešimą.

 

ATKREIPKITE DĖMESĮ.

– Vairuojant, sistema pranešimą jums tik perskaitys. Peržiūrėti pranešimo negalėsite.

– Naudojant suderinamą įrenginį, atsakymui galima pasirinkti iki 15 iš anksto nustatytų pranešimų.

– Iš prijungto įrenginio galima atsisiųsti iki 20 naujų teksto pranešimų ir peržiūrėti ekrane.

– Priedų duomenys neatsisiunčiami.

– Galima atsisiųsti ne didesnį nei 160 baitų pranešimą (teksto pranešimą).

– Kiekvienam įrenginiui sukuriamas pranešimų sąrašas.

– Jei norite perjungti didžiąsias ir mažąsias raides, klaviatūroje pasirinkite rodyklę.

– Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį neišsaugodami redagavimo, pasirinkite ATGAL.

– Instrukcijos gali skirtis, atsižvelgiant į sistemos programinės įrangos versiją.