Balso atpažinimas

Norite paskambinti draugui, išklausyti tinklalaidę ar perjungti radijo stotį? Tiesiog taip ir pasakykite. Balso atpažinimo sistema sukurta tam, kad galėtumėte lengvai atlikti reikiamus veiksmus neatitraukdami akių nuo kelio, o rankų – nuo vairo. Taip visą dėmesį galėsite sutelkti į vairavimą ir be reikalo nesiblaškyti. Trumpai tariant, visas ekrane rodomas meniu parinktis, galite pasirinkti balso komandomis.

Balso atpažinimo naudojimas

Jeigu patogu naudotis balso atpažinimo sistema – pasinaudokite ja. Visuomet kalbėkite aiškiai, įprastu balso tonu ir pasirūpinkite, kad aplinka būtų kuo tylesnė. Galite panaudoti tikslią komandą arba pasakyti bendresnę frazę ir tada sistema jus nukreips prie funkcijos, kurią norite atlikti. (Pavyzdžiui, pasakykite: „Go to FM radio“ (Įjunk FM radiją) arba „I want to listen to the radio“ (Noriu klausytis radijo) ir sistema jus nukreips į FM radijo valdymą.) Bet kur ekrane rodomus žodžius, veiksmus, funkcijas ir meniu komandas paprastai galima ištarti kaip komandas.

Aktyvinkite balso atpažinimą.

 1. Norėdami įjungti balso atpažinimą, paspauskite ant vairo esantį mygtuką TALK.
 2. Po signalo pasakykite komandą. Norėdami pamatyti visą balso komandų sąrašą, spustelėkite čia.

 

Atšaukite ar užbaikite balso atpažinimą.

 1. Palaikykite paspaudę TALK.
 2. Arba paspauskite TALK.
 3. Kad išjungtumėte balso atpažinimą, po signalo pasakykite „CANCEL”. Šią komandą galima panaudoti bet kuriuo metu, kai veikia balso atpažinimas.

 

Gaukite pagalbos dėl balso atpažinimo naudojimo.

 1. Paspauskite TALK.
 2. Norėdami sužinoti tuo metu naudojamos srities galimybes, po signalo pasakykite „HELP”.

 

Gaukite balso atpažinimo mokomųjų programų.

 1. Paspauskite TALK.
 2. Po signalo pasakykite „TUTORIALS”.
 3. Norėdami gauti trumpą toje srityje galiojančių pagrindinių komandų apžvalgą, pasirinkite iš GENERAL AUDIO, PHONE ir ADVANCED. Norėdami pasirinkti pamoką, po signalo pasakykite „LINE (NUMERIS)”. Pavyzdžiui, pasakykite „LINE FOUR”.

 

Kad balso atpažinimas vyktų optimaliai.

 • Prieš naudodami su telefonu susijusias balso komandas, įsitikinkite, kad telefonas prijungtas per „Bluetooth®“.
 • Nekalbėkite per lėtai ar per garsiai.
 • Kalbėkite aiškiai, be pauzių tarp žodžių ar skaičių.
 • Komandų neduokite tol, kol nepasibaigė balso nuoroda ir (arba) nenutilo sistemos signalas.
 • Komandas balsu duokite, išlaikydami saugią vairavimo padėtį. Nesukite mikrofono prie veido ir nesilenkite prie jo.
 • Kai naudojate balso atpažinimą, uždarykite langus ir sumažinkite oro kondicionieriaus oro srautą – taip sumažinsite aplinkos triukšmo lygį.
 • Įsitikinkite, kad ventiliacinių angų grotelės pasuktos taip, kad oras nebūtų nukreipiamas link mikrofono.

 

Bendrosios balso komandos

Bendrąsias balso komandas galima duoti bet kurioje sistemos vietoje. Jas naudokite tada, kai prireikia perjungti ryšio, pramogų ar navigacijos funkcijas arba gauti bendrąją sistemos naudojimo pagalbą. Norėdami peržiūrėti, atsispausdinti ar atsisiųsti bendrųjų balso komandų PDF failą, spustelėkite čia.

Bendrosios komandos.

 • Cancel
 • Go Back
 • Pause
 • Resume
 • Yes or No
 • Main Menu
 • Next
 • Previous
 • Help (receive information regarding what commands or options are available to you)
 • Page Up or Page Down
 • Select <line number> (example: "Select Four" or "Select Line Four" instead of "Select Album")
 • Display Off
 • Display Clock

 

Sistemos komandos.

 • Go to Communications | Navigation | Entertainment
 • Show Messages | Notifications
 • Go to Settings
 • Go to Contacts | Phonebook
 • Go to Text | SMS
 • Go to Phone or Dial Phone
 • Go to History | Recent Calls or Show History | Recent Calls
 • Go to Aha™ | AM/FM | Bluetooth® Audio | AUX | CD | Stitcher™ | USB
 • Call | Dial <name/number/contact/contact type>
 • Call Back
 • Redial

 

Garso komandos.

 • Browse <playlist | playlist name | artist |artist name | album | genre | folder>
 • Play <song | playlist | artist | album | genre | audiobook | podcast>

 

Perėjimas prie pramogų iš kitos srities.

 • Go to Entertainment
 • Go to Aha™ or Aha™ Radio
 • Go to Stitcher™
 • Go to USB or Play USB
 • Go to CD Player or Play CD Player
 • Go to FM | FM Radio or Play FM | FM Radio
 • Tune to <radio station | frequency>
 • Go to Bluetooth® Audio or Play Bluetooth® Audio

 

Perėjimas prie ryšių iš kitos srities.

 • Go to Communication
 • Communication Menu
 • Call
 • Dial
 • Call <name | number>
 • Dial <name | number>
 • Go to Messages
 • Go to Phonebook | Contacts

 

Perėjimas prie navigacijos iš kitos srities.

 • Go to Navigation
 • Navigate to <city name>
 • Navigate to <specific address>
 • Map(s)

 

Balso komandų naudojimas konkrečioje srityje

Pasirinkę navigaciją, ryšius ar pramogas, tiksliomis balso komandomis ar frazėmis sistemą galite nukreipti į konkretų šaltinį ar veiklą. Kad būtų atliktas konkretesnis valdymo veiksmas ar atlikta konkreti operacija, pasakykite papildomą komandą. Į kitą sritį galite pereiti pasinaudodami bendrąja komanda.

Pramogos, 1-as pavyzdys.

 1. Pasakykite „LISTEN TO STITCHER RADIO”.
 2. Kad būtų priimama konkreti stotis, pasakykite „LISTEN TO TALK RADIO 89.7”.

Pramogos, 2-as pavyzdys.

 1. Pasakykite „LISTEN TO FM RADIO STATION 104.1”.

Ryšiai, 1-as pavyzdys.

 1. Norėdami pamatyti kontaktų sąrašą, pasakykite „LIST CONTACTS”.
 2. Pasakykite „CALL BOB BROWN”.

Ryšiai, 2-as pavyzdys.

 1. Norėdami, kad būtų perskaitytos tekstinės žinutės, pasakykite „GET SMS”.

Navigacija, 1-as pavyzdys.

 1. Pasakykite „DRIVE TO 555 POND'S WAY”.
 2. Pasakykite „SAVE LOCATION TO FAVOURITES”.

Navigacija, 2-as pavyzdys.

 1. Pasakykite „NAVIGATE TO JACKSON”.
 2. Pasakykite „CANCEL ROUTE“.
 3. Pasakykite „FIND NEAREST HOTEL“.

 

ATKREIPKITE DĖMESĮ.

– Vykdant navigacijos užduotį, negalima keisti įvesties metodų (balso atpažinimo, jutiklinio ekrano arba multimedijos valdiklio). Metodas, naudotas pradedant navigacijos užduotį, turi būti naudojamas iki jos pabaigos. (Pavyzdžiui, jei navigacijos užduotį pradėjote naudodami jutiklinį ekraną, balso atpažinimo funkciją galėsite įjungti tik baigę užduotį ir pradėję naują.)

– Negalima susieti telefono naudojant balso atpažinimo funkciją.

– Nustatymų ir programų srityse balso atpažinimo funkcijos naudoti negalima.

– Saugumo sumetimais, automobiliui važiuojant, jutiklinio ekrano funkcijos yra išjungtos.

– Instrukcijos gali skirtis, atsižvelgiant į sistemos programinės įrangos versiją.