Particularizare

Personalizarea sistemului este intuitivă și facilă, așa că faceți modificări ori de câte ori doriți.

Volumul, afișajul și sunetul

Pentru o experiență de ascultare optimă, puteți să particularizați sunetul din autovehicul.

Reglarea volumului cu ajutorul butonului rotativ pentru volum:

 1. Rotiți butonul rotativ pentru volum în sens orar pentru a crește volumul și în sens antiorar pentru a-l reduce.
 2. Apăsați pe butonul rotativ pentru volum MUT PORNIT sau OPRIT.
 3. Pentru a regla volumul, poate să fie apăsat și butonul pentru volum de pe volan.

 

Personalizarea afișajului pentru conducere activă (AD-DISP), dacă este prevăzut:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila AD-DISP (afișaj pentru conducerea activă).

Reglați setări precum înălțimea pentru a asigura poziționarea corectă a afișajului pentru conducere activă pentru fiecare șofer. Instrucțiuni de navigație detaliate pot să fie indicate pe afișajul pentru conducere activă dacă bifați caseta de navigație.

 

Personalizarea afișajului ecranului senzitiv:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila AFIȘAJ.
 3. Selectați AFIȘAJ.
  1. Selectați DEZACTIVAREA AFIȘAJULUI pentru ca afișajul ecranului tactil să fie OPRIT.
  2. Afișajul ecranului tactil poate să fie activat din nou cu ajutorul unității de comandă multimedia.
 4. Selectați MOD pentru a ajusta afișajul ecranului tactil în funcție de momentul zilei.
  1. Apăsați pe ZIUA, pentru modul pe timp de zi.
  2. Apăsați pe SEARA, pentru modul pe timp de noapte.
  3. Apăsați pe AUTO pentru ca ecranul să se activeze automat în funcție de condițiile de iluminare ale farurilor.
 5. Selectați LUMINOZIT, folosiți cursorul pentru a regla luminozitatea afișajului ecranului tactil în funcție de preferințe.
 6. Selectați CONTRAST, folosiți cursorul pentru a regla contrastul afișajului ecranului tactil în funcție de preferințe.
 7. Selectați RESETARE pentru a reseta ecranul la setările originale, apăsați pe DA pentru a confirma.

 

Personalizarea calității sunetului:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila SUNET.
 3. Selectați BAS, glisați pentru a crește sau a reduce.
 4. Selectați ÎNALTE, glisați pentru a crește sau a reduce.
 5. Selectați ESTOMPARE, glisați pentru a regla balansul volumului difuzoarelor din față/spate.
 6. Selectați BALANS, glisați pentru a regla balansul volumului difuzoarelor din stânga/dreapta.
 7. Selectați CTRL. AUTOM. NIVEL (audio standard) pentru reglarea automată a volumului cu 7 niveluri.
 8. Selectați CENTERPOINT (sistem audio Bose®) pentru a activa PORNIT sau OPRIT controlul automat al nivelului sunetului surround.
 9. Selectați AUDIOPILOT (sistem audio Bose®) pentru a activa PORNIT sau OPRIT controlul automat al volumului.
 10. Selectați BEEP pentru a activa PORNIT sau dezactiva OPRIT operarea audio.

Pentru a experimenta cel mai bun sunet posibil, se recomandă să lăsați toate setările în poziție centrală și să vă asigurați că Centerpoint® și AudioPilot® sunt activate pe sistemele audio Bose®.

 

REȚINEȚI:

– Puteți să consultați anualul de utilizare pentru detalii suplimentare despre setările particularizate.

– Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile pe toate sistemele.

– Recunoașterea vocii nu poate să fie folosită pentru setări sau aplicații.

– Instrucțiunile pot să varieze, în funcție de versiunea software a sistemului.

Siguranța, vehiculul, dispozitivul și sistemul

Confortul și siguranța sunt sporite atunci când sistemul este configurat în funcție de preferințele dumneavoastră. Este posibil ca funcțiile să nu fie disponibile pe toate modelele. 

Personalizarea sistemului inteligent de asistență la frânarea în oraș:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila SIGURANȚĂ.
 3. Selectați SMART CITY BRAKE SUPPORT (SCBS) (sistemul inteligent de asistență la frânarea în mediul urban) PORNIT sau OPRIT prin selectarea casetei de bifare.

 

Personalizarea volumului sistemului de monitorizare a părții din spate a vehiculului (dacă este prevăzut):

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila SIGURANȚĂ.
 3. Selectați REAR VEHICLE MONITORING VOLUME (volumul sistemului de monitorizare a părții din spate a vehiculului).
 4. Selectați setările dorite.

 

Personalizarea sistemului de avertizare la părăsirea benzii de rulare (dacă este prevăzut):

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila SIGURANȚĂ.
 3. Select LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare).
 4. Selectați setările dorite.

 

Activarea automată a ștergătoarelor atunci când plouă (dacă este prevăzută):

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila VEHICUL (vehicul).
 3. Selectați ȘTERGĂTOR CU SENZOR DE PLOAIE PORNIT sau OPRIT prin selectarea casetei de bifare.

 

Personalizarea setărilor încuierii automate a ușilor:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila VEHICUL.
 3. Selectați ÎNCUIERE A UȘILOR.
 4. Selectați setările dorite.

 

Personalizarea semnalizării:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila VEHICUL.
 3. Selectați TURN.
 4. Selectați setările dorite.

 

Personalizarea iluminatului:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila VEHICUL.
 3. Selectați ILUMINARE.
 4. Selectați setările dorite.

 

Personalizarea setărilor pentru ceas:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila CEAS.
 3. Selectați setările dorite.

 

Selectarea limbii corespunzătoare:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila SISTEM.
 3. Selectați LIMBĂ, apăsați pe opțiuni adecvată pentru limbă.

 

Selectarea formatului de temperatură:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila SISTEM.
 3. Selectați TEMPERATURĂ, apăsați pe F (Fahrenheit) sau C (Celsius).

 

Selectarea formatului de distanță:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila SISTEM.
 3. Selectați DISTANȚĂ, apăsați pe MI (mile) sau KM (kilometri).

 

Resetarea sistemului la setările originale:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila SISTEM.
 3. Selectați DESPRE.
 4. Selectați RESETARE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ pentru a reseta ecranul la setările originale, apăsați pe DA pentru a confirma.

 

Revizuirea acordurilor și a declinării răspunderii:

 1. Selectați SETĂRI din ecranul principal.
 2. Selectați fila SISTEM.
 3. Selectați ACORDURI ȘI DECLINAREA RĂSPUNDERII pentru a afișa lista de documente pentru vizualizare.

 

Navigația și hărțile

Utilizarea navigației este simplă și convenabilă atunci când configurați sistemul în funcție de preferințele individuale. Faceți clic aici pentru a particulariza vizualizarea hărții și alte setări. 

 

REȚINEȚI:

Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile pe toate sistemele.