Visteonin käyttöehdot ja yksityisyydensuoja

Huomaa: Visteon Corporation hallinnoi ja valvoo tätä verkkosivustoa Mazda Motor Corporationin puolesta.

Käyttöehdot

HUOMIO: LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA. KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA HYVÄKSYT JA SUOSTUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA). JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA.

Sivuston käyttö      

Nämä käyttöehdot on tehty sinun ja Visteon Corporationin (”Visteon”) välille. Seuraavat ehdot, sekä kaikki asiakirjat, joihin ne nimenomaisesti sisällytetään viittaamalla (yhdessä nämä "käyttöehdot"), määräävät sitä, miten pääset käyttämään www.visteon.com-sivustoa ja muita yhtiön omistamia tai ylläpitämiä verkkosivustoja (ellei toisin mainita), mukaan lukien kaikki sisällöt, toiminnot ja palvelut, joita tarjotaan www.visteon.com-sivustolla tai sen kautta (”sivusto”). Visteon antaa sinun käyttää, tarkastella ja ladata sivuston materiaaleja yksilölliseen ja ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että säilytät kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset, jotka sisältyvät alkuperäisiin materiaaleihin missä tahansa materiaalien kopioissa. Et saa muokata, luoda johdannaistöitä, kopioida, julkistaa, suorittaa, julkaista uudelleen, ladata, tallentaa, jakaa, lähettää tai muulla tavalla käyttää julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin mitään tämän sivuston sisältämiä tietoja, aineistoja tai tietoja ilman Visteonin tai tekijänoikeuden omistajan lupaa. Näiden käyttöehtojen tarkoituksia varten näiden materiaalien käyttö millä tahansa muulla Internet-sivustolla tai verkotetussa tietokoneympäristössä mihin tahansa tarkoitukseen on kielletty. Et saa ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat, rajoittavat tai häiritsevät millään tavoin Visteonin oikeuksia sivustoon. Hyväksyt, että et kuvaa Visteonia, sen tuotteita tai tätä sivustoa väärällä, harhaanjohtavalla, halventavalla tai muulla tavoin loukkaavalla tavalla. Visteon pidättää yksinomaisen ja yksinomaisen oikeuden harkintansa mukaan esittää vaatimuksia kolmansia osapuolia vastaan sen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta tai väärinkäytöstä sivustolla. Tällä sivustolla olevat materiaalit on suojattu Yhdysvaltain ja ulkomaisten tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden IP-lakien mukaisesti ja Visteon pidättää itselleen oikeudet kaikkiin tämän sivuston materiaaleihin näiden lakien suhteen.

Voit linkittää kotisivullemme, jos teet sen oikeudenmukaisella ja laillisella tavalla, eikä se vahingoita Visteonin mainetta tai hyödynnä sitä, mutta et saa luoda linkkiä tavalla, että se ehdottaa minkäänlaista yhdistymistä, hyväksyntää tai vahvistusta meidän puoleltamme.

Oikeus muuttaa ehtoja

Visteon pidättää itsellään oikeuden oman harkintavaltansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa osia näistä käyttöehdoista milloin tahansa. Kaikki tällaiset käyttöehtojen muutokset tulevat näkyviin tälle sivuston sivulle ja ne tulevat voimaan välittömästi lähettämisen jälkeen. Kehotamme sinua tarkistamaan näihin käyttöehtoihin tehdyt muutokset säännöllisesti. Käyttäessäsi sivustoa näiden käyttöehtojen muutosten jälkeen hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtojen muutoksia. Ellei toisin nimenomaisesti mainita, kaikki uudet ominaisuudet, jotka lisäävät tai parantavat nykyistä sivustoa, sisältyvät näihin käyttöehtoihin. Visteon voi rajoittaa pääsyä joihinkin sivuston osiin tai koko sivustoon.

Käyttäjän julkaisut

Muut kuin henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot, jotka kuuluvat tietosuojalausunnon piiriin, kaikki aineisto, tieto tai muu viestintä, jonka siirrät tai lähetät tälle sivustolle, katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja ei-yksityiseksi (”viestintä”). Tehdessäsi tällaisen siirron tai lähetyksen vahvistat, että Visteonilla ei ole mitään velvoitteita tällaisen viestinnän suhteen. Visteon, sen sidosyritykset, työntekijät, urakoitsijat ja agentit (yhdessä "edustajat") voivat vapaasti käyttää, näyttää, suorittaa, muokata, kopioida, paljastaa, levittää, sisällyttää ja muulla tavalla käyttää viestintää ja kaikkia tietoja, kuvia, ääniä, tekstiä ja muita asioita, jotka sisältyvät niihin, mihin tahansa kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Vakuutat, että omistat tai valvot kaikkia oikeuksia viestintään ja että sinulla on oikeus myöntää edellä myönnetty lisenssi Visteonille ja sen edustajille, seuraajille ja toimeksiantajille. Visteon ei ole vastuussa millekään kolmannelle osapuolelle mistään viestinnän sisällöstä tai tarkkuudesta, jonka sinä tai joku muu sivuston käyttäjä on lähettänyt. Lisäksi Visteonilla on oikeus paljastaa henkilöllisyytesi tai muita tietoja sinusta kolmansille osapuolille, jotka väittävät, että lähettämäsi aineisto loukkaa heidän oikeuksiaan, mukaan lukien heidän immateriaalioikeuksiaan tai heidän oikeuttansa yksityisyyteen.

Vastuuvapauslauseke

Sivuston käyttö, kaikki aineisto, kohteet ja palvelut, jotka tarjotaan tällä sivustolla tai tämän sivuston yhteydessä tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavissa", ilman minkäänlaisia nimenomaisesti ilmaistuja tai implisiittisiä takuita, ja ne annetaan saataville ainoastaan yleisiin tiedotustarkoituksiin. Visteon tai kukaan Visteoniin liittyvä henkilö ei anna mitään takuuta tai lupausta sivuston täydellisyydestä, turvallisuudesta, luotettavuudesta, laadusta, tarkkuudesta tai saatavuudesta. Edellä mainittua rajoittamatta Visteon tai kukaan Visteoniin liittyvä henkilö ei lupaa tai takaa, että sivusto, sen sisältö tai mitkä tahansa sivuston kautta saadut palvelut tai kohteet ovat tarkkoja, luotettavia, virheettömiä tai keskeytymättömiä, että virheet korjataan, että sivustomme tai palvelin, joka antaa sen saataville, eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia, tai että sivusto tai mitkä tahansa sivuston kautta hankitut palvelut tai kohteet muutoin vastaavat tarpeitasi tai odotuksiasi. Visteon sanoutuu irti kaikista suorista tai välillisistä, lakisääteisistä tai muista takuista mukaan lukien kuitenkaan niihin rajoittumatta kaikista takuista, jotka koskevat kaupallista käyttökelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamattomuutta.

Visteon ei myöskään takaa tämän sivuston materiaalien tai palveluiden tarkkuutta, hyödyllisyyttä tai täydellisyyttä. Visteon voi tehdä muutoksia tämän sivuston materiaaleihin ja palveluihin tai niissä kuvattuihin tuotteisiin ja hintoihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tällä sivustolla olevat materiaalit ja palvelut voivat olla vanhentuneita, eikä Visteon sitoudu päivittämään tällä sivustolla olevia materiaaleja ja palveluita. Tällä sivustolla julkaistut tiedot voivat viitata tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin, joita ei ole saatavilla maassasi. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita sitä, että Visteon aikoo ilmoittaa tällaisista tuotteista, ohjelmista tai palveluista maassasi. Kysy paikalliselta Visteon-yrityksen yhteyshenkilöltä tietoja tuotteista, ohjelmista ja palveluista, joita saattaa olla käytettävissäsi. Sovellettava laki ei ehkä mahdollista implisiittisten takuiden poissulkemista, joten edellä mainittu poissulkeminen ei ehkä koske sinua.

Ymmärrät, että emme voi varmistaa tai taata, että Internetissä tai sivustolla ladattavaksi tarjotut tiedostot eivät sisällä viruksia tai muuta haitallista koodia. Olet vastuussa riittävien toimenpiteiden ja tarkistuspisteiden toteuttamisesta, jotta voit täyttää tietyt vaatimukset virustorjuntaan ja tietojen syöttämisen ja lähettämisen tarkkuuteen liittyen, olet myös vastuussa sivustomme ulkopuolisen välineen ylläpitämisestä kadonneiden tietojen mahdollista palauttamista varten.

Emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat hajautetuista palvelunestohyökkäyksistä, viruksista tai muista teknisesti haitallisista materiaaleista, jotka voivat saastuttaa tietokonelaitteistoasi, tietokoneohjelmistojasi, tietojasi tai muita omistamiasi materiaaleja sen johdosta, että käytät sivustoa tai sivuston kautta saatuja palveluita tai kohteita tai lataat mitä tahansa sivustolla tai siihen linkitetyllä verkkosivustolla julkaistua materiaalia.

Edellä oleva ei vaikuta takuisiin, joita ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lain mukaan.

Vastuun rajoitus

Visteon, sen tytäryhtiöt ja sen toimittajat, lisenssinantajat, palveluntarjoajat, työntekijät, edustajat, toimihenkilöt tai johtajat eivät missään olosuhteissa tai minkään oikeudellisen teorian mukaan ole vastuussa minkäänlaisesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että käytät tai et kykene käyttämään tätä sivustoa, siihen liittyviä verkkosivuja, mitä tahansa sisältöä sivustolla tai muilla tällaisilla verkkosivuilla tai muita palveluita, materiaaleja, informaatiota, dataa tai muita kohteita, jotka on saatu sivuston tai muiden tällaisten verkkosivujen kautta (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta välittömät, epäsuorat, erityiset, satunnaiset, välilliset, tai rangaistusluonteiset vahingot, mukaan lukien sellaiset, jotka aiheutuvat menetetyistä tuloksista, kadonneista tiedoista tai liiketoiminnan keskeytyksestä, henkilövahingoista, kivuista ja kärsimyksistä, tulojen menetyksestä, voiton menetyksestä, liiketoiminnan tai ennakoitujen säästöjen menetyksestä, käytön menettämisestä, liikearvon alentumisesta, olipa tällainen vahinko perustunut takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen tai muuhun oikeudellisen teoriaan ja olipa tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ilmoitettu tai ei. Kaikki käyttö on omalla vastuullasi, ja olet vastuussa kaikista tällaisen riskin kustannuksista.

Vahingonkorvaus

Suostut puolustamaan, korvaamaan ja suojaamaan Visteonia, sen tytäryhtiöitä, lisenssinantajia ja palveluntarjoajia sekä sen omia että näiden virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, urakoitsijoita, asiamiehiä, lisenssinantajia, tavarantoimittajia, seuraajia ja ostajia kaikilta vaatimuksilta, veloilta, vahingoilta, tuomioilta, palkinnoilta, menetyksiltä, kustannuksilta, kuluilta tai palkkioilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka aiheutuvat siitä tai liittyvät siihen, että rikot näitä käyttöehtoja tai käytät verkkosivustoa, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta, että käytät sivuston sisältöä, palveluita ja tuotteita muutoin kuin näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti on sallittu tai käytätä sivuston kautta saatuja tietoja.

Linkit muille verkkosivustoille

Tällä sivustolla olevat linkit muille kuin Visteonin internetsivustoille tarjotaan vain sinun käyttömukavuuttasi ajatellen. Jos käytät näitä linkkejä, poistut tältä sivustolta. Visteon ei ole tarkastanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten sivustoja eikä valvo, tai ole vastuussa mistään näistä sivustoista tai niiden sisällöstä. Visteon ei hyväksy tai esitä mitään lupauksia kolmansista osapuolista tai mistään niiden sisältämistä tiedoista, ohjelmistoista tai muista tuotteista tai materiaaleista eikä mistään tuloksista, jotka voidaan saada käyttämällä niitä. Kolmannen osapuolen sivustojen käyttö on täysin omalla vastuullasi. Visteon ei ole vastuussa sinulle tai kolmansille osapuolille mistään kolmannen osapuolen toimittamien materiaalien sisällöstä tai tarkkuudesta.

Sovellettavat lait

Tätä sivustoa ylläpitää Visteon Corporation, Van Buren Township, Michigan, US. Visteon ei lupaa, että tällä sivustolla olevat materiaalit tai palvelut ovat tarkoituksenmukaisia tai käytettävissä Yhdysvaltojen ulkopuolella. Et saa käyttää tai viedä tai jälleenviedä maasta tällä sivustolla olevia materiaaleja tai palveluita tai mitä tahansa kopiota tai muokkausta, joka rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain vientilakeja ja -määräyksiä. Jos päätät käyttää tätä sivustoa Yhdysvaltojen ulkopuolella, teet sen omalla aloitteellasi ja olet vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta.

Tilit ja turvallisuus

Jos jokin verkkosivuston palveluista edellyttää tilin avaamista, sinun on tehtävä rekisteröintiprosessi antamalla meille oikeat, ajantasaiset, täydelliset ja tarkat tiedot siten kuin rekisteröintilomakkeessa pyydetään, ja ylläpidettävä ja päivitettävä säännöllisesti näitä tietoja, jotta ne pysyvät oikeina, ajantasaisina, täydellisinä ja tarkkoina. Sinun on myös valittava salasana ja käyttäjänimi. Olet täysin vastuussa salasanasi ja tilisi salassapitämisestä. Lisäksi olet täysin vastuussa kaikesta toiminnasta, jota tililläsi tapahtuu. Suostut ilmoittamaan Visteonille välittömästi tilisi luvattomasta käytöstä tai muusta turvallisuuden rikkomisesta. Visteon ei ole vastuussa mistään menetyksestä, joka saattaa aiheutua siitä, että joku muu henkilö käyttää salasanaasi tai tiliäsi, joko sinun ollessasi tietoinen asiasta tai ei. Voit kuitenkin joutua vastuuseen, jos Visteonille tai muulle osapuolelle aiheutuu tappioita siitä syystä, että joku muu käyttää tiliäsi tai salasanaasi. Et saa milloinkaan käyttää kenenkään muun tiliä ilman tilinhaltijan lupaa. Hyväksyt, että tietyt palvelut voivat antaa salasanalla rajoitetun pääsyn asiakkaiden tietoihin, kuten nimet ja tietyt sopimusehdot. Käyttämällä tätä verkkosivustoa ja rekisteröitymällä tällaisiin palveluihin suostut siihen, että Visteon näyttää tällaiset tiedot palveluiden kautta ja hyväksyt kaikki mahdolliset riskit, jotka liittyvät luvattomaan pääsyyn tällaisiin tietoihin. Jos annat vääriä, epätarkkoja, vanhentuneita tai epätäydellisiä tietoja, tai jos Visteonilla on kohtuulliset syyt epäillä, että tällaiset tiedot ovat vääriä, epätarkkoja, vanhentuneita tai epätäydellisiä, Visteon voi keskeyttää tai lopettaa tilisi ja kieltää sinulta palvelujen tai minkä tahansa niiden osan nykyisen tai tulevan käytön. Olet vastuussa kaikista kustannuksista ja maksuista, mukaan lukien ilman rajoituksia puhelinmaksuista ja televiestintälaitteista, joita sinulle aiheutuu palvelujen käytöstä.

Lainvastainen tai kielletty käyttö

Verkkosivuston käytön ehtona on, että et käytä verkkosivustoa mihinkään tarkoitukseen, joka on lainvastainen tai kielletty näissä ehdoissa ja ilmoituksissa. Et saa käyttää palveluita tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai heikentää mitään Visteonin palvelinta tai mihinkään Visteonin palvelimeen liitettyä verkkoa tai häiritä jotakin toista osapuolta käyttämästä verkkosivustoa (mukaan lukien rajoituksetta palvelunestohyökkäykset missä tahansa muodossa tai tavalla sekä virusten, troijalaisten, matojen, logiikkapommien tai muiden vahingollisten tai teknisesti haitallisten materiaalien asentaminen). Et saa pyrkiä pääsemään luvattomasti mihin tahansa Visteonin palvelimeen tai verkkosivustoon liittyviin palveluihin, materiaaleihin, muihin tileihin, tietojärjestelmiin tai verkkoihin käyttämällä hakkerointia, salasananlouhintaa tai muita keinoja. Et saa hankkia tai yrittää hankkia mitään materiaaleja tai tietoja millään sellaisella tavalla, jota ei ole tarkoituksellisesti annettu saataville verkkosivuston kautta. Et saa lähettää tai pyytää toisia lähettämään mitään mainos- tai myynninedistämismateriaalia ilman Visteonin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, mukaan lukien kaikki ”roskapostit”, ”ketjukirjeet”, ”spammiviestit” tai muut vastaavat pyynnöt.

Pyytämättä tarjotut ideat

Visteon ja sen työntekijät eivät hyväksy tai käsittele pyytämättä tarjottuja ideoita, mukaan lukien ideoita uusista mainoskampanjoista, uusista alennuskampanjoista, uusista tai parannetuista tuotteista tai tekniikoista, tuotteiden parannuksista, prosesseista, materiaaleista, markkinointisuunnitelmista tai uusista tuotenimistä (yhdessä ”ideat”). Älä lähetä mitään alkuperäisiä luovia taideteoksia, ehdotuksia tai keksintöjä (arkistoituja tai ei), malleja, käsitteitä, kehittelyitä tai muita teoksia (yhdessä ”teokset”). Tämän käytännön ainoana tarkoituksena on välttää mahdolliset väärinkäsitykset tai kiistat, kun Visteonin tuotteet tai markkinointistrategiat saattavat näyttää samanlaisilta kuin Visteonille lähetetyt ideat tai teokset. Mikäli jatkat ideoittesi lähettämistä meille siitä huolimatta, että olemme pyytäneet sinua olemaan lähettämättä niitä meille, niin riippumatta siitä, mitä kirjeessäsi sanotaan, seuraavia ehtoja sovelletaan ideasi lähettämiseen.

Hyväksyt, että (1) ideat ja teokset tulevat automaattisesti Visteonin omaisuudeksi ilman korvausta sinulle ja/tai Visteonille myönnetään automaattinen rajoittamaton, rojaltivapaa, jatkuva, siirrettävä, luovutettava ja maailmanlaajuinen lisenssi tällaisiin ideoihin ja teoksiin, (2) Visteon voi käyttää ideoita mihin tahansa tarkoitukseen ja millä tahansa tavalla, jopa antaa ne muille, ja (3) Visteonilla ei ole velvollisuutta säilyttää luottamuksellisuutta tällaisissa ideoissa ja teoksissa.

Tekijänoikeushuomautus

Copyright © 2018 Visteon Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tämän sivuston tekstit, kuvat, grafiikka, animaatiot, videot, musiikki, äänet ja muut materiaalit ovat Visteon Corporationin, sen sidosyritysten ja sen lisenssinantajien tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia. Visteon Oyj omistaa tekijänoikeudet tämän sivuston materiaalien valinnassa, koordinaatiossa ja järjestelyssä. Näitä materiaaleja ei saa kopioida kaupalliseen käyttöön tai jakeluun eikä näitä materiaaleja saa muokata tai lähettää edelleen muille sivustoille.

Tavaramerkki-ilmoitus

Kaikki tällä sivustolla näkyvät tavaramerkit ovat yksinomaan Visteon Corporationin omistuksessa tai Visteon Corporation käyttää niitä lisenssillä. Nämä tavaramerkit sisältävät rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä merkkejä ja niihin sisältyvät niihin kuitenkaan rajoittumatta, tuotemerkkien nimet, iskulauseet, logot ja tunnukset. Minkä tahansa Visteonin omistaman tai käyttämän tavaramerkin luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Kaikki verkkosivustoon ja näihin käyttöehtoihin liittyvät asiat sekä niistä aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat tai vaatimukset (kussakin tapauksessa mukaan lukien sopimukseen perustumattomat riidat tai korvausvaatimukset) määräytyvät ja tulkitaan Michiganin osavaltion lainsäädännön mukaisesti soveltamatta valitus- tai lainvalintaa koskevia säännöksiä (Michiganin osavaltion tai muun oikeuspaikan).

Kaikki näiden käyttöehtojen tai verkkosivuston aiheuttamat tai niihin liittyvät oikeudenkäynnit, kanteet tai menettelyt on käynnistettävä yksinomaan Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimissa tai Michiganin osavaltion tuomioistuimissa, kaikissa tapauksissa Waynen piirikunnassa (vaikkakin meillä on oikeus esittää kaikki kanteet, toimet tai menettelyt sinua vastaan näiden käyttöehtojen rikkomisesta asuinmaassasi tai muussa asianomaisessa maassa). Luovut kaikista vastalauseista koskien niiden toimivaltaisuutta sinua kohtaan tai käyttöä oikeudenkäynnin järjestämispaikkana.

Tietosuojalausunto

Visteon kunnioittaa yksityisyyttäsi. Pyrimme jatkuvasti pitämään henkilötietosi luottamuksellisina. Keräämme, tallennamme ja käytämme vain henkilötietoja, jotka annat meille määritettyjä tarkoituksia varten, ja jaamme niitä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi ja tietojasi. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt tämän tietosuojakäytännön. Jos et hyväksy käytäntöjämme ja menettelytapojamme, voit valita olla käyttämättä verkkosivustoamme.

Voit ottaa yhteyttä Visteonin lakiasiainosastoon, Legal Department, One Village Center Drive, Van Buren Township, MI USA 48111, milloin tahansa, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita tietosuojakäytännöstä.

Visteonin tietosuojakäytäntö voi muuttua milloin tahansa. Suosittelemme, että tarkistat tietosuojakäytännöstä säännöllisesti kaikki muutokset.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee tietoja, joita keräämme tällä verkkosivustolla, sähköpostiteksteissä ja muissa sähköisissä viesteissä sinun ja tämän verkkosivuston välillä. Se ei koske tietoja, joita keräämme offline-tilassa tai millä tahansa muulla tavalla, myös millä tahansa muulla verkkosivustolla, jota Visteon tai kolmas osapuoli (mukaan lukien tytäryhtiömme ja sidosyhtiömme) tai kolmas osapuoli käyttää, mukaan lukien sovellukset tai sisältö, joka voi linkittää tai johon voidaan päästä verkkosivustolta tai verkkosivustolla.

Normaali verkkosivuston käyttö

Kun navigoit sivustollamme ja toimit vuorovaikutuksessa sivustomme kanssa, saatamme kerätä tietoja laitteestasi, selaustoimistasi ja tavoistasi tiedonkeruumenetelmien avulla, mukaan lukien: (1) Yksityiskohdat käynneistä sivuillamme, mukaan lukien liikennetiedot, sijaintitiedot, lokit ja muut tiedot ja resurssit, joihin siirryt ja joita käytät verkkosivustolla, ja (2) Tietoja tietokoneesta ja internetyhteydestä, mukaan lukien IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selaintyyppi. Saatamme käyttää näitä tekniikoita myös keräämään tietoa verkkoaktiviteeteistasi ajan myötä ja kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai muiden verkkopalvelujen kautta. Automaattisesti keräämämme tiedot ovat tilastotietoja, eikä niihin sisälly henkilötietoja, mutta voimme säilyttää ne tai yhdistää ne henkilötietoihin, joita keräämme muilla tavoilla tai jotka saamme kolmansilta osapuolilta. Tällainen toiminta auttaa meitä parantamaan verkkosivustoamme ja tarjoamaan parempaa ja yksilöllisempää palvelua, sillä se antaa meille mahdollisuuden: (1) arvioida yleisömme koon ja käyttötavat, (2) tallentaa tietoa asetuksistasi, jolloin voimme muokata verkkosivustoamme juuri sinun mielenkiinnonkohteittesi mukaan, (3) nopeuttaa hakuja tai (4) tunnistaa sinut, kun palaat verkkosivustollemme. Lisäksi voimme käyttää kolmannen osapuolen analyyttisiä työkaluja, kuten Google Analytics, edellä mainittujen tietojen jäljittämiseen, ja sinun tietosi voidaan liittää näiden kolmansien osapuolten hallussa oleviin henkilötietoihin.

Käsittelyn oikeudellinen perusta

Visteonilla on oikeus käsitellä tietojasi, kun vierailet verkkosivustollamme (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Jos tilaat minkä tahansa palvelun, jota varten Visteon pyytää sinua antamaan suostumuksen, tietojesi käsittelyn oikeusperusta on sinun suostumuksesi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta); sinulle saatetaan antaa lisätietoja käsittelystä tällaisessa tapauksessa. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa noudattamalla tilauksen peruutusohjeita. Jos olet tilannut uutiskirjeen tai palvelun, Visteon saattaa lähettää sinulle lisätietoja samantapaisista palveluista tai tuotteista. Voit peruuttaa suostumuksesi tällaisten lisätietojen vastaanottamiseen milloin tahansa noudattamalla tilauksen peruutusohjeita. Voit tehdä peruutuksen myös lähettämällä sähköpostiviestin tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaan osoitteeseen.

Miksi ja milloin keräämme henkilötietoja?

Joskus tietoja joudutaan keräämään, jotta saadaan vastattua sivuston käyttäjien palvelu- tai viestintäpyyntöihin. Visteon kerää ja säilyttää näitä tietoja, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, pyynnön tyyppi tai lisätiedot, vastatakseen sinun pyyntöösi. Henkilötietojasi ei koskaan anneta millekään muulle yritykselle kyseisen yrityksen itsenäiseen käyttöön. Visteon voi käyttää kolmansia osapuolia suorittamaan palveluja tai toimintoja puolestamme. Nämä yritykset voivat vaatia pääsyä henkilötietoihin tehtäviensä suorittamiseksi, mutta eivät saa käyttää niitä muihin tarkoituksiin.

Visteonin sivuston kävijät antavat henkilötietoja vain käyttäessään yhtä tai useampaa seuraavista palveluista:

 • Yhteydenottolomakkeet
 • Ansioluettelon lähetys
 • Erilaiset lisätietojen pyynnöt, kuten vuosikertomukset tai muut esitteet
 • Kyselytutkimukset ja yrityksen postituslomakkeet
 • Uutiskirjeet
 • Muut pyynnöt tai viestintä verkkosivuston liittyen

Miten keräämme henkilötietoja

Kuten monet verkkosivustot, myös Visteonin verkkosivustolla käytetään evästetekniikkaa. Kun muodostat yhteyden sivustoomme ensimmäistä kertaa, eväste antaa selaimellesi yksilöllisen satunnaisen tunnisteen. Evästeet auttavat meitä erottamaan aiemmat käyttäjät uusista yksittäisistä käyttäjistä ja ymmärtämään, mitkä sivustomme osuudet ovat suosituimpia, missä kävijämme käyvät ja kuinka kauan he viipyvät siellä. Selaimesi esittää vaihtoehtoja, jolloin voit hyväksyä tai hylätä evästeen tai pyytää ilmoittamaan sinulle, kun eväste lähetetään. Eväste voi olla toiminnassa jopa 12 kuukautta.

Joissakin viestinnöissämme käytetään napsautettavaa URL-osoitetta. Kun napsautat tällaista URL-osoitetta, siirryt verkkopalvelimemme kautta kohteena olevalle verkkosivustolle. Saatamme käyttää Google Analyticsia (katso alla) tietojen seurantaan, kuten sivun URL-osoite, sivun otsikko, selaimen tiedot ja kieliasetukset, jotta voimme määrittää kiinnostuksesi tiettyihin aiheisiin ja mitata sidosryhmäviestintämme tehokkuutta.

Google Analytics

Käytämme Googlen Inc.:n tarjoamaa Google Analytics -palvelua, jäljempänä ”Google”, joka sijaitsee osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (https://www.google.com/intl/en/about/), jotta voimme suunnitella ja optimoida sivustojamme jatkuvasti.

Tässä yhteydessä luodaan pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja ja käytetään evästeitä.  Evästeen tuottamia tietoja ovat:

 • Selaimen tyyppi / versio
 • Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 • Viittaava URL-osoite (aikaisemmin vierailtu sivu)
 • Käytettävän tietokoneen isäntänimi (IP-osoite)
 • Palvelinpyynnön aika
   

Nämä tiedot lähetetään todennäköisesti Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja säilytetään siellä. Näiden tietojen avulla arvioidaan verkkosivuston käyttöä raportteja varten, luodaan raportteja verkkosivujen toiminnasta ja tarjotaan muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja näiden verkkosivujen markkinatutkimuksen ja tarvepohjaisen suunnittelun tarkoituksiin. Nämä tiedot voidaan myös siirtää kolmansille osapuolille, mikäli laissa edellytetään tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja tilauksessa. IP-osoitettasi ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. IP-osoitteet anonymisoidaan niin, että jakaminen ei ole mahdollista (IP-peittäminen). Voit kieltää evästeiden käytön selaimesi vastaavalla ominaisuudella. Jos näin tehdään, tämän sivuston kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysin saatavilla.

Voit myös käyttää selaimen lisäosaa, joka estää Googlea käyttämästä tietojasi. Jos haluat estää tietojesi käyttämisen, lataa ja asenna Google Analyticsin käytön estävä selaimen lisäosa. Saatavilla voi olla myös versio mobiililaitteiden selaimia varten. Tämä asentaa opt-out-evästeen, joka estää tulevien tietojen keräämisen. Opt-out-eväste voi olla voimassa vain tietyissä selaimissa ja se tallennetaan laitteellesi. Jos poistat evästeet selaimeltasi, sinun on ehkä asennettava opt-out-eväste uudelleen.

Lisätietoja Google Analyticsin tietosuojasta on Google Analytics -sivustolla.

Sosiaalisen median laajennukset

Verkkosivustomme saattaa sisältää linkkejä sosiaalisen median kanavillemme tai sosiaalisen median laajennuksiin (tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti). Taustalla oleva kaupallinen tarkoitus on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen kannalta. Sosiaalisen median tarjoajien on taattava vastuu tietosuojan noudattamisesta. Näiden laajennusten integrointi tapahtuu ”kaksoisklikkausmenetelmällä” verkkosivuston kävijöiden mukavuutta ajatellen: verkkosivusto vaatii kävijää tekemään vähintään kaksi vaihetta ennen kuin sisältö jaetaan sosiaalisen median kanaville.

YouTube

Sivustollamme voi olla linkkejä Visteonin YouTube-kanavalle. Visteon voi integroida videoita verkkosivustoonsa, jotka voidaan tallentaa sivustolle www.youtube.com. Näitä videoita voidaan näyttää verkkosivuillamme. Kun vierailet Visteonin verkkosivustolla, YouTube saa tietoja katsomistasi videoista. Henkilötietosi lähetetään YouTubeen riippumatta siitä, oletko kirjautunut YouTube-tilillesi, ja tämä voi tapahtua, vaikka et ylläpitäisi tällaista tiliä. Jos olet kirjautunut YouTube-tilillesi, henkilötietosi yhdistetään YouTube-profiiliisi.

Jos et halua henkilötietojesi yhdistämistä profiiliisi, kirjaudu ulos YouTube-tilistäsi ennen YouTube-videon katsomista verkkosivustollamme. Oikeusperusta YouTube-videoiden integroinnille Visteonin verkkosivuille on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Visteon käyttää YouTube-videoita jakaakseen hyödyllisiä tietoja tuotteistamme ja palveluistamme. 

YouTube tallentaa tietosi käyttäjäprofiilina ja käyttää henkilötietojasi verkkosivustonsa mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai tarpeisiin perustuvaan suunnitteluun. Tällaisten henkilötietojen arviointi suoritetaan, myös niiden käyttäjien kohdalla, jotka eivät ole kirjautuneet YouTubeen, tarvehakuiseen mainontaan ja ilmoittamaan muille YouTube-käyttäjille toiminnastasi verkkosivuillamme.

Visteon ei valvo sitä, kuinka kauan ja millä tavalla YouTube säilyttää tietojasi. Lisätietoja tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta on YouTube-tietosuojakäytännössä.

Sinulla on oikeus vastustaa tällaista henkilötietojen käsittelyä YouTubessa. Ota yhteyttä osoitteeseen YouTube LLC:hen, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Lisätietoja on kohdassa YouTuben (Google) tietosuojakäytäntö.

Alaikäisiä koskevat tiedot

Verkkosivustoamme ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Alle 18-vuotiaat eivät saa antaa mitään tietoja verkkosivustolle. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 13-vuotiailta. Jos olet alle 13-vuotias, älä käytä tai anna mitään tietoja tällä verkkosivustolla tai sen ominaisuuksissa tai rekisteröintilomakkeissa, älä tee ostoksia verkkosivustolla, älä käytä tämän sivuston interaktiivisia tai julkisia kommenttiominaisuuksia tai anna meille tietoja itsestäsi, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi tai mikä tahansa mahdollisesti käyttämäsi näyttönimi tai käyttäjänimi. Jos huomaamme, että olemme keränneet tai saaneet henkilötietoja alle 13-vuotiaasta ilman vanhempien suostumusta, poistamme nämä tiedot. Jos uskot, että saamme tietoa alle 13-vuotiaalta henkilöltä tai häntä koskien, ota yhteyttä osoitteeseen:

Visteon Corporation Legal Department
Attn: General Counsel
One Village Center Drive
Van Buren Township, MI 48111

Mitä teemme tiedoilla, jotka annat meille

Kun verkkosivustomme kävijät ottavat meihin yhteyttä tuotteeseen tai palveluun liittyen, he voivat päättää lähettää meille tietoja, jotka yksilöivät heidät henkilökohtaisesti. Kun näin on, Visteon käyttää näitä tietoja vain käyttäjän tunnistamiseksi asiakkaana ja määrittämään, kuinka vastata sähköpostiin ja muihin sisäisiin liiketoiminnan tarkoituksiin. Emme jaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, paitsi siinä laajuudessa kuin laki edellyttää, tai täyttääksemme tehtävän, jota varten olet antanut tiedot.

Visteon ei myy, vuokraa tai luovuta henkilötietojasi muille.

Vaikka pyrimme kaikin tavoin suojaamaan käyttäjän yksityisyyttä, meidän on ehkä julkistettava henkilötietoja lain niin edellyttäessä, kun meillä on vilpitön usko siihen, että tällainen toiminta on välttämätöntä kulloisenkin oikeudenkäynnin, tuomioistuimen päätöksen tai verkkosivustoomme liittyvän oikeudellisen menettelyn kannalta.

Visteon säilyttää kerättyjä tietoja vain niin kauan kuin on kävijän pyynnön tai tarpeiden täyttämiseksi on hyödyllistä tai tarpeellista.

Visteon hallinnoi ja käyttää Visteonin verkkosivustoa Yhdysvalloista. Muita Visteonin verkkosivustoja voidaan hallinnoida ja käyttää eri paikoista Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

Kalifornian siviililain asetus 1798.83 sallii Kaliforniassa asuvien verkkosivustomme käyttäjien pyytää määrättyjä tietoja koskien sitä, miten luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille näiden suoramarkkinointitarkoituksia varten. Jos haluat tehdä tällaisen pyynnön, lähetä sähköpostia osoitteeseen akamal@visteon.com tai kirjoita meille osoitteeseen:

Visteon Corporation
Attn: Communications Department
One Village Center Drive
Van Buren Township, MI 48111

Tietoturva

Olemme toteuttaneet toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata henkilötietojasi vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä ja luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muokkaamiselta ja paljastamiselta. Kaikki antamasi tiedot tallennetaan suojatuille palvelimille palomuurien taakse. Tietojesi suojaus ja turvallisuus riippuu myös sinusta. Jos olemme antaneet sinulle (tai jos olet valinnut) salasanan, jolla pääset tietyille sivuillemme, olet vastuussa salasanan säilyttämisestä luottamuksellisina. Pyydämme sinua olemaan jakamatta salasanaasi kenenkään kanssa. Kehotamme sinua olemaan varovainen, mikäli annat tietoja verkkosivuston julkisilla alueilla, kuten keskustelupalstoilla. Kuka tahansa verkkosivuston käyttäjä voi tarkastella julkisilla alueilla jaettuja tietoja.

Tietojen välittäminen Internetin kautta ei ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan henkilötietojasi, emme voi taata verkkosivustollemme lähetettyjen henkilötietojesi turvallisuutta. Henkilötietojen siirto on omalla vastuullasi. Emme ole vastuussa mistään verkkosivustomme tietosuoja-asetusten tai turvatoimien kiertämisestä.

Visteon myöntää pääsyn henkilötietoihisi niille työntekijöille, jotka ovat vastuussa verkkosivujen teknisestä hallinnosta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä sekä tilaamiesi palveluiden tarjoamisesta. Lisäksi Visteon käyttää ulkoisia IT-palveluyrityksiä ylläpitämään tietotekniikkajärjestelmäänsä, ja muita palveluntarjoajia, jotka avustavat Visteonia operoimaan verkkosivustoa, auttamaan Visteonin liiketoimintoja tai tarjoamaan pyytämiäsi palveluita. Nämä kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saattavat päästä tietoihisi suorittaessaan palveluitaan. Visteon velvoittaa sopimuksella nämä vastaanottajat salassapitoon, jotta tietosi ovat turvassa paljastumiselta, ja käyttämään riittävää tietosuojan tasoa. Esimerkiksi, jos sitä vaaditaan laillisesti, Visteon vaatii tällaisia kolmansia osapuolia allekirjoittamaan EU:n tai Sveitsin mallisäännökset. Tähän sisältyy tiedonvaihto muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa petostentorjunnan ja luottoriskien vähentämisen kannalta.

Oikeutesi

Jos olet Euroopassa, ja GDPR koskee sinua, ja käytät tätä verkkosivustoa tavaroiden tai palvelujen tarjoamisen yhteydessä, sinulla on seuraavat oikeudet. Näitä oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä meihin sähköpostitse tämän käytännön lopussa:

 • Saada tietoa omista tiedoistasi näiden tietojen tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi
 • Saada kopio tiedoistasi
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Käsittelyn oikaisu, poistaminen tai rajoittaminen, johon sisältyy myös oikeus saada epätäydelliset tai virheelliset tiedot oikaistuiksi lisätietojen avulla
 • Oikeus vastustaa käsittelyä
 • Voit saada antamasi tiedot jäsennellyssä, yleisessä ja koneella luettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle ohjaimelle niin kauan kuin olet hyväksynyt käsittelyn tai käsittely perustuu sopimukseen.
 • Oikeus tehdä valitus sääntelyviranomaisille tietojesi käsittelyn yhteydessä

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, voit ottaa yhteyttä Visteoniin lähettämällä sähköpostia DataPriv@visteon.com.