Stiki

Uvozite lahko do 1000 stikov iz mobilnega telefona, ki je povezan prek Bluetootha®, vključno z naslovi in slikami, če so na voljo. Stike, ki vključujejo naslov, lahko izberete tudi kot cilj pri navigaciji.

Prikaz stikov:

 1. V meniju za komunikacije izberite CONTACTS.

 

Samodejni uvoz stikov:

 1. V meniju za komunikacije izberite SETTINGS.
 2. Izberite AUTO DOWNLOAD, pritisnite ON, da se vsi stiki samodejno prenesejo, ko je telefon povezan.

 

Ročni uvoz stikov:

 1. V meniju za komunikacije izberite CONTACTS.
 2. Izberite EDIT CONTACTS (uredi stike).
 3. Za uvoz vseh stikov s povezanega telefona izberite IMPORT ALL CONTACTS.
 4. Za ročno izbiro stika za uvoz s povezanega telefona izberite SELECTED CONTACT IMPORT.

 

Določite vrstni red stikov:

 1. V osnovnem prikazu izberite COMMUNICATION.
 2. V meniju za komunikacije izberite SETTINGS.
 3. Izberite CONTACT SORT ORDER. Vnesite svoj izbor.

 

UPOŠTEVAJTE:

– Pri že uvoženem imeniku bo ukaz "Import All Contacts" (uvozi vse stike) prekril obstoječe stike.

– Stiki in zgodovina klicev sta lastna vsakemu mobilnemu telefonu in sta na voljo le ob povezavi z varovanjem zasebnosti.

– Brisanje stika v sistemu odstrani stik iz sistema, ne pa tudi z naprave. Ko je telefon povezan in sistem nastavljen na samodejni uvoz stikov, se bo izbrisani stik spet pojavil na seznamu stikov.

– Navodila se lahko razlikujejo, odvisno od različice programske opreme, ki je nameščena na vaši napravi.

Priljubljeni Stiki

Za hiter in preprost dostop sestavite seznam do 50 najljubših stikov.

Dodajanje priljubljenega stika:

 1. V meniju za komunikacije izberite FAVOURITES.
 2. Izberite ADD/EDIT COMMUNICATION FAVOURITE (dodajanje/prilagajanje priljubljenih komunikacij).
 3. Za prikaz seznama stikov in izbiro stika, ki ga dodajate na seznam priljubljenih, izberite ADD NEW CONTACT.

 

Brisanje priljubljenega stika:

 1. V meniju za komunikacije izberite FAVOURITES.
 2. Izberite ADD/EDIT COMMUNICATION FAVOURITE (dodajanje/prilagajanje priljubljenih komunikacij).
 3. Izberite brisanje DELETE.
 4. Izberite stik, ki ga želite odstraniti.
 5. Izberite brisanje DELETE.

 

Spremenite vrstni red priljubljenih stikov:

 1. V meniju za komunikacije izberite FAVOURITES.
 2. Izberite ADD/EDIT COMMUNICATION FAVOURITE (dodajanje/prilagajanje priljubljenih komunikacij).
 3. Izberite MOVE.
 4. Izberite stik, ki ga želite premakniti.
 5. Premaknite stik tako, da ga potegnete s pomočjo multimedijskega krmilnika.
 6. Ko je stik na pravem mestu, izberite OK.

 

UPOŠTEVAJTE:

Če je bil akumulator vozila izklopljen, se seznam priljubljenih ne izbriše.