Polityka dotycząca prywatności i plików cookies

Polityka prywatności — Obsługa Klienta Systemu głośnomówiącego i informacyjno-rozrywkowego firmy Visteon

Firma Visteon zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów. Zgodnie z polityką firmy Visteon dane klienta przechowywane są jedynie do celów informacyjnych. Visteon nie ujawni ani nie sprzeda danych osobowych podmiotom trzecim. Producent oryginalnego wyposażenia (Original Equipment Manufacturer) będący producentem samochodów, z którym firma Visteon podpisała umowę handlową na świadczenie na rzecz klienta usług z zakresu Systemu głośnomówiącego i informacyjno-rozrywkowego, jest wyłącznym podmiotem niepowiązanym, który będzie miał dostęp do danych klienta.

Gromadzone przez nas dane i wykorzystywanie ich

Podczas wchodzenia na strony internetowe dotyczące Systemu głośnomówiącego i informacyjno-rozrywkowego Mazdy lub kontaktowania się telefonicznie z biurem obsługi klienta w sprawach związanych z tym systemem klient może zdecydować się na podanie nam swoich danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail). Dane te wykorzystujemy jedynie, by kontaktować się z klientem w celu przekazania wymaganych informacji lub udzielenia wsparcia.

Ujawnianie danych podmiotom trzecim

Danych osobowych klienta nie będziemy ujawniać podmiotom powiązanym ani stronom trzecim innym niż producent samochodu klienta, z wyjątkiem sytuacji, w których wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  • klient udzieli zgody na ujawnianie danych;
  • ujawnienie takich danych będzie wymagane przez przepisy prawne lub normy zawodowe;
  • ujawnienie takich danych będzie ściśle związane ze sprzedażą lub zbyciem całej naszej działalności bądź jej części;
  • przedmiotowe dane osobowe są powszechnie dostępne;
  • ujawnienie takich danych jest w uzasadniony sposób niezbędne w celu ustanowienia lub obrony roszczeń prawnych;
  • podmiot powiązany świadczy usługi w naszym imieniu zgodnie z celem, dla którego dane takie zostały zgromadzone, i zgodził się na piśmie zapewniać odpowiedni poziom ochrony prywatności danych lub podlega przepisom wymagającym odpowiedniego poziomu ochrony prywatności.

Bezpieczeństwo danych

Visteon oraz dostawcy firmy do spraw obsługi klienta podejmują stosowne kroki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych lub ich ujawnianiu, zachować dokładność danych oraz zapewnić właściwe ich wykorzystywanie i poufność, zastosowaliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa tego typu danych osobowych.


Pliki cookies

Aby strona ta mogła działać prawidłowo, czasami umieszczamy na Twoim urządzeniu niewielkie pliki z danymi o nazwie „cookies”. Większość stron internetowych działa w ten sam sposób.

Co to jest plik cookie?

Plik cookie (ang. ciasteczko) to niewielki plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy wchodzisz na tę stronę. Dzięki niemu strona internetowa może przez pewien czas zapamiętywać Twoje działania i preferencje (np. login, język, rozmiar czcionki oraz inne preferencje wyświetlania strony), więc Ty nie musisz ponownie ustawiać ich za każdym razem, kiedy ponownie wchodzisz na daną stronę lub przechodzisz z jednej strony na inną.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Aby strona MZD Connect działała prawidłowo, stosujemy tak zwane pliki sesyjne. Dzięki nim strona internetowa może zapamiętywać Twoje działania i preferencje (np. login, język, rozmiar czcionki oraz inne preferencje wyświetlania strony) w ramach danej sesji użytkownika, a po zamknięciu przeglądarki pliki cookies wygasną.